Oost west, thuis best!

Al sinds 2007 speelt de discussie over  een nieuw gemeentehuis in  Oost Gelre. Het heeft de gemoederen nog al bezig gehouden al die tijd. Maar in de raadsvergadering van 19 mei jl. werd hierover een besluit genomen: verbouw van het gemeentehuis in Lichtenvoorde waarmee de gemeente Oost Gelre samen met burgers en bedrijven weer vele jaren duurzaam  vooruit kan.

8,5 ton minder!
Het college had een goed voorstel gemaakt voor de verbouwplannen voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Met het concept ‘het nieuwe werken’ zouden alle ambtenaren in het gemeentehuis gehuisvest kunnen worden. Het voormalige Rabobankkantoor zou dan verkocht kunnen worden. Door het gemeentehuis duurzaam te verbouwen worden de jaarlijkse energiekosten een stuk lager. Aan het  collegevoorstel voor de verbouw hing een prijskaartje van € 5,3 miljoen. Enige tijd geleden hebben wij  aangegeven dat de gemeente Oost Gelre voor wat betreft de financiën ‘veel scherper aan de wind moet gaan varen’, dus ook bij dit dossier.  Na een kritische analyse door ons van de begroting vonden wij de post ‘onvoorzien’ veel te hoog. Verder vinden we dat de verbouw sober uitgevoerd zou moeten worden. Gewoon goed, netjes,  functioneel, maar niet te luxe, niet te ruim. Ook met dit ‘filter’ konden we nog veel besparingen vinden in de begroting. Deze besparingen, inclusief een veel kleinere post ‘onvoorzien’ levert volgens ons  een  besparing op van maar liefst

€ 8,5 ton.
Samen met onze coalitiepartner OOG hebben we hiertoe een amendement ingediend die een meerderheid haalde in de raad. Hierdoor moet het college i.p.v. € 5,3 miljoen, met  € 4,45 miljoen als krediet aan de slag om het gemeentehuis te verbouwen. Het college gaf aan dat dit een ‘pittige’ opgave is, maar er vertrouwen in te hebben dat ook met dit bedrag het gemeentehuis goed en duurzaam verbouwd kan worden. Wij hebben het volste vertrouwen in het college dat zij deze uitdagende ambitie waar gaat maken.

3145
Een tweede belangrijk agendapunt in de raad van 19 mei was de ‘Regionale Woonagenda’. Door de bevolkingskrimp in de Achterhoek zijn er veel minder nieuwbouwwoningen nodig. Ooit was met alle Achterhoekse gemeenten al eens afgesproken dat tot 2020 niet meer dan 5.900 nieuwbouw woningen nodig waren. Nu blijkt dat de bevolkingskrimp nog harder doorzet dan gedacht en dit een te ruim aantal is en dat er regionaal tot 2025 niet meer dan 3145 nieuwe woningen nodig zijn. Dit is vastgelegd in de Regionale Woonagenda.  Meer woningen bouwen dan die 3145 leidt tot bouwen voor leegstand. Bouwen voor leegstand is zo’n beetje het domste wat je kan doen.  Daarmee vererger je alleen maar nog meer de ellende van mensen die nu een eigen woning hebben en hem willen verkopen. Ze raken hun huis dan helemaal niet meer kwijt. In Oost Gelre is zo’n 80 % van de woningvoorraad eigendom van de particuliere woning bezitter. Daar zit dus het grote probleem! De individuele particuliere woningeigenaar; bij wie het huis ‘onder water staat’,of die graag wil verhuizen naar een andere geschiktere woning, maar zijn/haar huis maar niet verkocht krijgt, of die maar geen lening krijgt van de bank voor die verbouwing of voor dat andere huis. Het CDA komt nadrukkelijk op voor deze groep en heeft daarom ook voor de Regionale Woonagenda gestemd.

Om de woon- en woningbouwproblemen op te lossen in de Achterhoek en dus ook in  Oost Gelre is vooral ook heel veel geld nodig. Er moet richting provincie, Rijk en Europa stevig gelobbyd worden om financiële middelen los te krijgen. Daar gaat het CDA met haar uitgebreid netwerk bij provincie, Rijk en Europa zich voor inzetten. Daar kunt u op rekenen!

De Regionale Woonagenda wordt binnenkort vertaald naar een lokale woonagenda voor Oost Gelre. Daar zal worden aangegeven waar en welke woningen er (minder) moeten komen. Wij kijken reikhalzend uit naar deze lokale woonagenda. We lossen hiervoor alvast een aantal schoten voor de boeg: maatwerk, bouwen naar behoefte in (kleine) kernen en betaalbare woonunits voor jongeren. Want ook voor hen geldt: Oost west, thuis best!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282