Home » Politiek » Paul Wallerbos uit de fractie   OOG

Paul Wallerbos uit de fractie   OOG

630

OOST GELRE – Raadslid Paul Wallerbos zal met ingang van heden geen deel meer uitmaken van de fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). Dit besluit is na overleg tussen Paul Wallerbos en de OOG-fractie genomen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn”, laat Paul weten.

“Met name door deze verschillen is wederzijds besloten om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan maar hebben we ook de intentie uitgesproken om in de toekomst op onderdelen samen te werken zoals ook met de andere partijen”. De OOG-fractie is Paul zeer erkentelijk voor zijn inzet en bewondert zijn dossierkennis. Paul gaat op eigen titel verder in de Raad waarbij de fractie van OOG hem oprecht veel succes wenst.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen