Home » Regionaal » Achterhoek wil (taal)vaardigheden in regio verbeteren

Achterhoek wil (taal)vaardigheden in regio verbeteren

291

ACHTERHOEK – De Rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daarom willen we mensen meer kansen bieden door passende cursussen beschikbaar te stellen. Deze cursussen zijn voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden wil verbeteren, moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Wethouder Jos Hoenderboom: “Om een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. We helpen daarom álle mensen die moeite hebben met het lezen, schrijven en/of spreken van onze taal om dit goed onder de knie te krijgen met een passend leertraject. Zo willen we iedereen in de Achterhoek dezelfde kansen bieden, zodat iedereen mee kan doen.”

Verbeteren van basisvaardigheden heeft veel positieve gevolgen
Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen. Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan er voor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Wanneer de vaardigheden van ouders verbeteren, zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Meer geld beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid
Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een bedrag van € 5 miljoen (landelijk) per jaar. Voor de regio Achterhoek betekent dit jaarlijks ongeveer € 117.000 extra budget. Met deze verhoging heeft de Achterhoek ook een doelstelling opgesteld: uiterlijk eind 2024 is in alle gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd. Om dit in de Achterhoek te bereiken is door de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld.

Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid start in voorjaar 2021
Het is de bedoeling dat de uitvoering van het regioplan in 2021 van start gaat. Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het regioplan uit te voeren.