Home » Achterhoekse arbeidsmarkt onder druk

Achterhoekse arbeidsmarkt onder druk

419

ACHTERHOEK – De Achterhoekse arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk, met grote tekorten in met name de zorg, ICT en techniek. In alle sectoren zal het gaan wringen. De druk wordt vooral veroorzaakt door een hoge vervangingsvraag van mensen die met pensioen gaan. Voorzitter Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 8RHK ambassadeurs Karel Bonsen: “De Achterhoek kent een eigen, stuwende economie die zeer robuust en veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. Het is zaak dat we een krachtige arbeidsmarktregio blijven. Er is werk aan de winkel voor de hele regio om de werknemer van de toekomst op te leiden, begeleiden en te werven. Om gezamenlijk met alle partners in te zetten op de juiste doelgroepen, worden voortaan de cijfers jaarlijks herzien en ingekleurd.”

Komende jaren tekort hoger én lager geschoolden
Het voorlopige tekort aan arbeidskrachten wordt ingeschat op 1.450 per jaar. Om goed op de markt in te kunnen spelen, wordt het tekort jaarlijks opnieuw berekend. Uit de arbeidsmarktcijfers in de onlangs uitgebrachte Achterhoek Monitor 2021/22 blijkt dat de komende jaren veel vraag ontstaat naar werkenden zonder een zogenoemde startkwalificatie. En aan de andere kant van het spectrum naar Bachelor en Master opgeleiden, vooral in gezondheidszorg, onderwijs, economie en recht. Karel Bonsen: “De Achterhoek biedt daarmee kansen voor mensen die elders moeilijk de arbeidsmarkt opkomen én voor hoger geschoolden om te werken en wonen in een mooie, gezonde omgeving.” De regio startte in het voorjaar al een landelijke campagne ‘Onverwachte Hoek’ om nieuwe Achterhoekers te werven, zodat werk en voorzieningen kunnen voortbestaan. Dat de Achterhoek aantrekkingskracht heeft, bleek al in het stijgende aantal nieuwe inwoners in de afgelopen jaren.

Sterke economie vraagt om goede match
De thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt buigt zich verder over alle cijfers, om regionaal aanvullende initiatieven op te zetten. Zoals recentelijk op de markt gezette scholings- en begeleidingsinitiatieven als hbo-onderwijs via het Grensland College of omscholing via talentenfonds Opijver. Vragen als ‘hoe kunnen we bedrijfsprocessen dusdanig inrichten dat mensen uit het verborgen arbeidspotentieel worden ingezet?’ worden gezamenlijk onder de loep genomen. Zo behoorden in 2020 circa 14.000 personen in de regio tot dit ‘ongekend talent’ en daarmee verborgen potentieel. Een mix van werklozen, zoals deeltijders die juist méér willen werken en mensen die aan het werk willen. Onderzoeksbureau Moventem dat de Achterhoek Monitor mee ontwikkelt, zet een werkgeversenquête uit om nog meer Achterhoekse verfijning van de cijfers te krijgen. Karel Bonsen: “Iedereen met goede ideeën voor de regio is welkom zich te melden bij ons.”