Bijeenkomst voor iedereen die nieuwkomers op taalgebied ondersteunt.


AALTEN – Op dinsdag 24 april is er van 19.00-21.00u een bijeenkomst voor iedereen die nieuwkomers in de gemeente Aalten ondersteunt op het gebied van taal. De bijeenkomst is in de filmzaal van Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg 3.

Voor wie is deze avond bedoeld?
In de gemeente Aalten ondersteunen heel veel mensen nieuwkomers (statushouders en vluchtelingen) bij het leren van de Nederlandse taal. Dit is een belangrijke ondersteuning omdat taal de belangrijkste voorwaarde is om mee te doen in onze samenleving.

Deze mensen helpen als taalmaatje een buurtbewoner omdat ze hun buren graag verder willen helpen. Het kan ook zijn dat ze door iemand gevraagd zijn die dit zelf al doet, of het contact kan via een koppeling door Figulus Welzijn tot stand zijn gebracht. Al deze mensen zijn op deze kennismakingsavond van harte welkom.

Taalmaatjes helpen nieuwkomers vaak met de beginselen van de Nederlandse taal. De hulp van een taalmaatje is een aanvulling op de lessen Nederlands die elke nieuwkomer volgt. Hierbij kan een onderwijsachtergrond welkom zijn, maar het is geen voorwaarde om taalmaatje te kunnen zijn.

Waarom deze avond?
De avond is bedoeld om alle mensen die nieuwkomers ondersteunen met het leren van de Nederlandse taal met elkaar kennis te laten maken en te laten zien op welke gebieden zij ondersteund kunnen worden. Op deze kennismakingsavond zijn vertegenwoordigers van het Taalhuis, de stichting Lezen en Schrijven en medewerkers van Figulus Welzijn (Vluchtelingenwerk en Vrijwilligers Service Punt) aanwezig.

Vragen? Zijn er naar aanleiding van dit artikel vragen dan kunt u die stellen via Dini Veerbeek, Figulus Welzijn, te bereiken via 0315-655282 of 0543-473993 of mail: info@figulus-welzijn.nl