Boogie Woogie gecertificeerd !

WINTERSWIJK – Onlangs heeft Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, het keurmerk Cultuurkeur (CK), ontvangen.

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen werd de organisatie onder de loep genomen door Hobéon, het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen.

Hobéon toetst en certificeert instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. Dit doet zij onder meer voor instellingen die aangesloten zijn bij Cultuurconnectie, de brancheorganisatie van centra voor kunst en cultuur, waaronder Boogie Woogie.

Het keurmerk is gebaseerd op een basis-beoordelingskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie bovenal inzoomt op het primaire proces. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar ondersteunende processen als kwaliteitszorg en resultaten. Organisaties die het keurmerk Cultuurkeur ontvangen worden regelmatig opnieuw getoetst.
Het onderzoek, waarbij niet alleen het personeel van Boogie Woogie was betrokken maar ook klanten, cursisten en leerlingen, liet een positief beeld zien waardoor het kwaliteitskeurmerk in ontvangst kon worden genomen. Vanzelfsprekend zijn we bij Boogie Woogie heel trots op deze toekenning.