IVN-wandeling langs de Beurzerbeek

WINTERSWIJK – Het IVN nodigt iedereen, groot en klein, jong en oud, uit om op zondag 21 augustus mee te wandelen met IVN-gidsen langs de heringerichte zuidkant van de Groenlose Slinge/Beurzerbeek in Winterswijk-Meddo.

De wandeling start om 14.00 uur bij de schuilhut bij de brug aan de Goorweg te Meddo en duurt ongeveer anderhalf uur. Ook voor kinderen is dit een geschikte en leuke wandeling. Goed schoeisel is aan te bevelen.

Het natuurgebied de Beurzerbeek is in handen van het Waterschap Rijn en IJssel. De beek ontspringt net over de grens in Duitsland ten noordoosten van Winterwijk en mondt ten zuiden van Meddo uit in de Slingebeek.
In 1998-1999 is in samenwerking met het WCL in Winterswijk een bypass aangelegd met als doel om de verschillende deelgebiedjes met elkaar te verbinden. Dit in het kader van de Ecologische Verbindingszone.

Oude beekarmen zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor er meer ruimte is gekomen voor natuurontwikkeling. De landbouwers in het gebied werken biologisch, er worden graangewassen, hakvruchten en groenbemesters verbouwd.

De afgelopen jaren ontstond een stuk natuur, dat een grotere verscheidenheid aan plantensoorten laat zien. Die diversiteit heeft ook voor het dierenleven een positief effect gehad. Bovendien is het water schoner geworden, wat een levensvoorwaarde is voor bepaalde vissoorten. Dit is dan weer aantrekkelijk voor bepaalde vogels, zoals dodaars, aalscholver en ijsvogel. In het natuurgebied leeft ook de geelgors en de rosse vleermuis.

Deelname is gratis. Voor de koffie of thee aan het eind van de wandeling wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Informatie over deze wandeling is te verkrijgen bij Els van Dijk, te bereiken vanaf 18:00 uur, via 0543 – 569691.