Kansen voor regio’s Oost Nederland in Europa

Dinsdag 13 oktober hebben bestuurders uit Oost Nederland in het Europarlement gesproken met de Europarlementariërs over de economische kansen voor hun regio´s. Ook is meer duidelijkheid verkregen over hoe de lopende initiatieven, zoals het verbeteren van de infrastructuur op de Oost/West-verbindingen, het verwaarden van grondstoffen uit afvalwater en breedband, gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe Europese beleid. De Europarlementariërs benadrukken dat de regio’s in Oost Nederland Europa enorm veel te bieden hebben en het belangrijk is om hierover regelmatig in contact te blijven. De kracht van Europa ligt volgens hen bij de economisch sterke regio’s.

Op uitnodiging van Annie Schreijer-Pierik is gesproken met Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper (Duitsland) over vier actuele thema’s: ‘circulaire economie’, ‘biobased economy’, ‘EFSI Fonds (Europees Fonds voor Strategische Investeringen) of Juncker Fonds’ en ‘breedband/glasvezel op het platteland’. Dit zijn thema’s waarvoor Europa beleid ontwikkelt dat kansen biedt voor het regionale bedrijfsleven en de werkgelegenheid. “Twente en de Achterhoek doen al veel aan circulaire economie, het nieuwe Europese beleid is daarom belangrijk voor hen. Het kan helpen de werkgelegenheid in die sector te laten groeien. Er liggen echt volop kansen in Brussel. Het is nu tijd om als oostelijk landsdeel deze kansen te benutten”, aldus Europarlementariër Schreijer-Pierik.

Kansen
Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd om eind 2015 met wetgeving te komen voor ambitieuze en bindende afvaldoelstellingen. “De regio’s in Oost Nederland streven naar een verdere verbetering van de grondstoffenrecycling, ofwel een circulaire economie. Dat is belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid en Europa kan ons hierbij helpen”, aldus Regiobestuurder Jan Bron. Het is volgens de Europarlementariërs ook goed om andere Europese partners te betrekken zoals bij het project ‘vruchtbare kringloop’ van het waterschap Rijn en IJssel.

Daarnaast biedt Europese inzet kansen voor de transitie naar een ‘biobased economy’. Ook dit is van belang voor de economische groei. Het betreft dan een economie die volledig draait op biomassa als grondstof. Europa ziet dat als een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Veel bedrijven en organisaties in Oost Nederland passen dit principe al toe: zoals het Waterschap Rijn en IJssel dat alginaat[1] uit korrelslib terugwint. Met Europese samenwerking en financiële ondersteuning uit Brussel willen de regio’s deze transitie doorzetten.

Op de thema’s ‘biobased economy’ en circulaire economie brengt Oost Nederland veel startups voort  Volgens van Nistelrooij is Twente kampioen in startups, iets dat volgens hem nog meer naar buiten moet worden gebracht.

Dit jaar is een Europees Fonds voor Strategische investeringen (EFSI) ingesteld. Daarmee willen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank risicovollere investeringen aanmoedigen. Het fonds richt zich op grote projecten van ca.100 miljoen euro. Oost Nederland kan hiervan profiteren door meer kleine projecten te bundelen. Zoals in het project van de universitaire campussen op het terrein van vastgoed waarin acht universiteiten, waaronder Universiteit Twente / Kennispark Twente, een gebundelde aanvraag in willen dienen of het bundelen van breedband-projecten.

Tot slot is in Brussel gesproken over de noodzaak tot investeren in snelle en toekomstbestendige glasvezelinfrastructuur in het buitengebied, waarvoor zowel Twente als de Achterhoek zich inspannen. Onmisbaar voor de leefbaarheid en voor de groei en innovatie. De regio’s hebben om duidelijkheid gevraagd omdat de Europese regelgeving niet op alle onderdelen eenduidig is. Daarnaast hebben de Europarlementariërs benadrukt dat het tevens belangrijks is om naar voorbeelden uit andere regio’s in Nederland te kijken en daar je voordeel mee te doen.

Naast de Europarlementariërs namen Jan Bron (Portefeuillehouder Internationaal Regio Twente), Rob Welten (Voorzitter EUREGIO), Elisabeth Schwenzow (Directeur Bestuurder EUREGIO), Niels Joosten (Voorzitter Regio Achterhoek) en Hein Pieper (Dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel) deel aan een paneldiscussie. De ontmoeting in het Europarlement is voorbereid door Regio Twente, Regio Achterhoek, Euregio en het Waterschap Rijn en IJssel.

Open Days in Brussel
De ontmoeting in het Europarlement maakt deel uit van de jaarlijkse ‘Open Days of Regions and Cities’ in Brussel. Vertegenwoordigers van Europese regio’s en gemeenten ontmoeten elkaar om kennis uit te wisselen en informatie over het actuele Europese beleid te verkrijgen.