Foto: PR |

Kennispartnerovereenkomst Rabobank en VNO-NCW Achterhoek

Op 1 september jl. is de nieuwe kennispartnerovereenkomst tussen Rabobanken Graafschap en Noord- en Oost-Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek getekend. Beide Rabobanken ondersteunen met deze driejarige overeenkomst de activiteiten van VNO-NCW Achterhoek, de werkgeversvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in de Achterhoek.

Naast een jaarlijkse financiële bijdrage stellen beide Rabobanken hun kennis ter beschikking aan projecten die VNO-NCW Achterhoek uitvoert om de Achterhoekse economie te versterken. Ook organiseren beide partijen gezamenlijk kennissessies voor Achterhoekse ondernemers; op deze wijze geeft Rabobank invulling aan haar rol als kennisbank. Rabobank wil samen met haar klanten en partners de werk- en leefomgeving van de Achterhoek sterker maken. Rabobank en VNO-NCW Achterhoek zetten zich in voor een sociaal economisch sterke regio en versterken elkaar op dat gebied.

Namens Rabobank Graafschap tekende directievoorzitter Steven Enneman de overeenkomst en directievoorzitter Hans van de Guchte tekende namens Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek, en Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden – waar VNO-NCW Achterhoek deel van uitmaakt – zetten namens de werkgeversvereniging hun handtekening onder het nieuwe contract.

Links (staand): Steven Enneman (directievoorzitter Rabobank Graafschap)
Links (zittend): Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek
Rechts (staand): Karel Heijink (directeur VNO-NCW Midden)
Rechts (zittend): Hans van de Guchte (directievoorzitter Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek)