Home » Regionaal » MEE Oost geeft haar medewerkers ruimte voor mantelzorg

MEE Oost geeft haar medewerkers ruimte voor mantelzorg

241

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zonder er iets voor terug te vragen, zorgt ongeveer één op de vijf werknemers langdurig voor iemand in hun omgeving. Omdat MEE Oost met haar diensten werkt aan een inclusieve samenleving, stimuleert de organisatie haar eigen medewerkers om zelf mantelzorg te verlenen als een partner, familielid, vriend of kennis dat nodig heeft. Voor die motivatie ontving MEE Oost recent de erkenning “Wij werken Mantelzorgvriendelijk” van Werk & Mantelzorg.

Flexibele werkgever
Door zich als werkgever flexibel op te stellen, geeft MEE Oost haar medewerkers de ruimte om te doen wat belangrijk is: zorgen voor anderen. Met flexibele werktijden, thuiswerkdagen, de inzet van PBL-uren en de wettelijke regelingen zoals zorgverlof, onbetaald verlof of tijdelijke arbeidsduurvermindering, kan het MEE-team haar werk goed combineren met de zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke buurvrouw, een gehandicapte zoon, of een hulpbehoevende broer.

Kennis delen met medewerkers
Daarnaast deelt de organisatie actief kennis over het thema Mantelzorg met haar eigen medewerkers tijdens kennisdagen en via informatiedocumenten, is er een coach aanwezig en worden gesprekken over het thema gestimuleerd. Zo leren MEE-medewerkers hoe zij de vaak zware mantelzorgtaken op een gezonde manier kunnen combineren met hun baan.

Zelf werk en mantelzorg combineren? 
Door mantelzorgvriendelijk te werken, draagt MEE Oost bij aan een samenleving waarin we allemaal mee kunnen doen. De organisatie roept andere werkgevers daarom op om haar voorbeeld te volgen, zodat iedere werknemer de ruimte krijgt om een ander te helpen.