Nieuwe energiescan helpt bedrijfsleven Gelderland energie besparen

Donderdag 17 maart 2016, tijdens het congres van het Gelders Energieakkoord, is het officiële startmoment van een nieuwe energiescan voor ondernemers, MKB Energy CheckUp. De energiescan is speciaal ontwikkeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, dienstverlening, horeca en retail te helpen bij hun energiebesparing.

De online tool geeft ondernemers snel inzicht in hun energieverbruik, adviseert energiebesparingsmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn in de betreffende situatie, geeft terugverdientijden en de eventuele financieringsmogelijkheden. In de energiescan is een koppeling gemaakt met de erkende maatregelenlijsten, die sinds december 2015 per sector worden opgesteld, als uitvloeisel van het Nationaal Energieakkoord.

De scan is een van de hulpmiddelen om de doelstelling van het Gelders Energieakkoord – een energieneutraal Gelderland in 2050 – te bereiken. Het Gelderse midden- en kleinbedrijf kan in korte tijd een substantiële bijdrage hieraan leveren door te investeren in – deels wettelijk verplichte – energiebesparende maatregelen. De energiebesparing kan oplopen tot 5 pj in vijf jaar, op een totaal van 35 pj voor heel Nederland zoals afgesproken in het SER Energieakkoord.

MKB Energy CheckUp
MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, projectleider CCS Deventer en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met de regionale verenigingen van VNO-NCW en branches als UNETO-VNI. De Europese Unie subsidieert het project.

www.energycheckup.nl