19 mei 2024
Home » Regionaal » Ontmoeting en inspiratie tijdens ‘Loeren bij de boeren’ op zestien melkveebedrijven

Ontmoeting en inspiratie tijdens ‘Loeren bij de boeren’ op zestien melkveebedrijven

395

ACHTERHOEK – Ruim 250 bezoekers waren woensdag 8 september te gast bij in totaal zestien  melkveebedrijven tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de  vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De VKA blikt  terug op een succesvolle invulling van dit evenement, waarbij ontmoeting en  het delen van vakinhoudelijke kennis en ervaringen centraal stonden.

Deelnemers konden vooraf kiezen uit vier thema’s die te maken hadden met het  hoofdthema ‘Voeding’: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen, kruidenrijk  grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Vervolgens werden zij ingedeeld  bij twee van de zestien thema-bedrijven en bezochten ze ‘s ochtends en ‘s middags een  melkveebedrijf.

De zestien melkveehouders, die allemaal VKA-lid zijn, praatten de deelnemers bij over  het thema, over hun bedrijfssituatie en gingen met de aanwezigen in gesprek over  ondernemerskeuzes, ervaringen en motivaties. Dit leverde veel interactieve gesprekken  en kennisuitwisseling op.

‘Het is inspirerend en nuttig om weer eens bij een collega-melkveehouder op het erf te  kijken en met andere boeren ervaringen uit te wisselen’ en: ‘Deze bijeenkomst heeft mij  nieuwe praktische inzichten gegeven die ik op mijn eigen bedrijf toe kan passen’, waren  enkele reacties van de aanwezige boeren.

Ook nieuw VKA-bestuurslid Manon Tankink uit Eibergen blikt terug op een geslaagde  dag. Het melkveebedrijf van de familie Tankink in Eibergen was tijdens de Inspiratiedag één van de themabedrijven in het kader van het thema ‘laag ruw eiwit in het rantsoen. ‘De aanwezige boeren hebben een rondleiding gehad op ons bedrijf waarbij de  rantsoensamenstelling een belangrijk thema was. Goed ruwvoer is een belangrijke basis  en in een jaar als deze, met een natte eerste snede, is bijsturen niet even makkelijk, is  onze ervaring. Daarover wisselden we ervaringen uit met de aanwezigen. Het leverde de  boeren en ook ons interessante praktijkkennis op’, blikt Tankink terug.

De VKA is een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en biedt haar 300  leden een professioneel leerprogramma aan. Doel was en is om een zo efficiënt  mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van  mineralen te voorkomen. Leden zijn melkveehouders en enkele loonwerkers in de  Achterhoek en Liemers. Zij kunnen deelnemen aan studiegroep-, thema- en  inspiratiebijeenkomsten. Ook kunnen ze aansluiten bij kennisgroepen en projecten. Deze  kennisgroepen en projecten richten zich onder andere op natuurinclusieve landbouw,  alternatieven voor de toepassing van glyfosaat, minder uit- en afspoeling van nutriënten voor een betere water- en bodemkwaliteit en het verminderen van broeikasemissies. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers,  FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek  Ambassadeurs Eurofins en zilveren partners Dumea en Groeikracht werkt de VKA aan  haar gezamenlijke doelen.

Wilt u meer weten over de VKA? Kijk gerust eens op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!