Home » Regionaal » Primeur: Diploma-uitreiking Bouwmensen Gelderland Oost

Primeur: Diploma-uitreiking Bouwmensen Gelderland Oost

385

DOETINCHEM – Voor de eerste keer na de fusie kregen de leerling-werknemers van Bouwmensen Gelderland Oost gezamenlijk hun diploma uitgereikt. Dat gebeurde woensdagavond 24 september tijdens een feestelijke bijeenkomst in Doetinchem. Maar liefst tachtig jongeren konden met een grote glimlach op het gezicht op de foto worden gezet.

Voorheen werd de diploma-uitreiking op de verschillende locaties gehouden. Dat was niet meer nodig nu Bouwmensen Gelderland Oost een feit werd na de fusie in 2013 van OBD-Bouwopleidingen in Doetinchem, Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo en Bouwopleiding Gelderland-Oost in Lichtenvoorde. Een centrale bijeenkomst in Doetinchem was het logische gevolg. De stemming leed daar overigens allerminst om. De vreugde om het behalen van het diploma was bij de deelnemers minstens zo groot als de voorgaande jaren. Standup Musician Bart Kiers uit Doetinchem zorgde voor een vrolijke én tevens persoonlijke noot tijdens de heuglijke avond.

Bij de tachtig geslaagden ging het om 3 assistent uitvoerders (niveau 4), 30 timmerlieden en metselaars (niveau 3), 42 timmerlieden, metselaars en tegelzetters (niveau 2) en 5 assistenten bouw infra (niveau 1). Van de tachtig leerling-werknemers hebben er dertig gekozen voor een vervolgopleiding. De andere vijftig geslaagden zijn inmiddels bijna allemaal aan het werk. “We zijn erg tevreden”, reageren Eric Evers en Jan Gersen van Bouwmensen Gelderland Oost. “De groep die gaat doorleren, vergaart nog meer kennis en praktijkervaring en vergroot daarmee de kansen op de arbeidsmarkt. De anderen zijn in de gelukkige omstandigheid een baan te hebben gevonden in hun vakgebied en gaan dus niet voor de sector verloren.” Volgens Evers en Gersen geeft dat laatste aan dat de bouw er beter voorstaat dan de afgelopen jaren. “Het trekt aan, dat merken wij ook. De huidige leerlingen zijn allemaal geplaatst bij bouwbedrijven, voorheen was dat vaak heel lastig en moesten we ze in onze eigen werkplaats ervaring op laten doen.” Bouwmensen Gelderland Oost is blij met de ommekeer en ziet ook dat veel partijen zich inzetten om de bouwopleidingen te ondersteunen en daarmee het vakmanschap in de sector voor de toekomst te behouden. “De provincie Gelderland, woningcorporaties, Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen, maar ook gemeenten zien het nut en de noodzaak en maken zich er sterk voor.” Evers en Gersen doelen op het vervroegd aanpakken van zogenoemde impulsprojecten. Zo wordt in het kader van de Energiesprong renovatie en onderhoud in verschillende wijken in Gelderland en dus ook de Achterhoek naar voren geschoven. “Tot eind 2015 zijn er meerdere initiatieven op dat gebied waarbij onze leerlingen in actie komen. Een goede zaak.” Bouwmensen Gelderland Oost is volop in beweging om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar vernieuwing in het onderwijsaanbod. De afstemming daarvan gaat in goed overleg met aannemers, installateurs en ROC Graafschap College. “De markt vraagt naar allround krachten maar ook gespecialiseerde medewerkers. Duurzaam bouwen krijgt daarbij alle aandacht en er wordt nauw samengewerkt met de installatiesector, metaal- en schildersbranche omdat daar vanuit het bedrijfsleven vraag naar is.”

Nu de bouw aantrekt en de vergrijzing de sector in de nabije toekomst parten zal gaan spelen, is er behoefte aan goed opgeleide vakmensen en daarmee nieuwe instromers voor de bouwopleidingen. Jongeren met een vmbo of havo diploma zijn welkom. Maar ook vakvreemden die bijvoorbeeld op het mbo hun draai niet kunnen vinden, kunnen zich melden.

Bouwmensen Gelderland Oost werkt vanuit de hoofdvestiging in Doetinchem en de nevenvestiging in Borculo. In totaal worden er dit schooljaar ongeveer 130 leerling-werknemers opgeleid. Dat gebeurt samen met ROC Graafschap College.

Meer informatie op www.bouwmensen.nl/gelderlandoos

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen