Home » Bredevoort » Tegenlicht Meet Up Bredevoort over Erdogan

Tegenlicht Meet Up Bredevoort over Erdogan

219

BREDEVOORT – Vrijdagavond 14 april waagt de Tegenlicht Meet Up Bredevoort zich aan een gevoelig onderwerp: Erdogan. Waarom scharen zoveel Turkse Nederlanders zich expliciet achter Erdogan? Op de discussieavond wordt getracht om de huidige spanningen in onze samenleving beter te begrijpen en elkaar beter te begrijpen. De Tegenlicht-aflevering ‘Erdogans aanhang’ is het uitgangspunt van de avond.

De laatste jaren is het algemene beeld van Turkse Nederlanders zonder meer positief. Zij zijn veelal succesvol geïntegreerd en scoren laag op de lijstjes van criminaliteitscijfers. Steeds hoger opgeleid trok een deel van hen zelfs ook weer richting Turkije om mee te liften op de economische ‘boom’ aldaar.

Na de couppoging in Turkije staan de Turkse Nederlanders die Erdogan zien als brenger van democratie, opeens middenin de belangstelling. Vooral de mate van hun integratie en loyaliteit staat ter discussie. Met name de gescandeerde leuzen voor Erdogan en tegen de coup in Turkije maken veel los. Waarom steunen Turkse Nederlanders een president die in Europa vaak wordt omschreven als dictator?

Voor de aanhangers zijn Turkse trots, Erdogan en soevereiniteit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat gaat er schuil achter de zelfbewuste omhelzing van de Turkse democratie? Hangt dat ook samen met een gevoel van niet volwaardige acceptatie als Nederlandse burgers? Moet je als Turkse Nederlander wel kiezen tussen Nederland en Turkije of is het als kiezen tussen je vader en je moeder? Hierover gaan we in gesprek met interessante gasten.

Op vrijdag 14 april wordt eerst om 19.00 uur de aflevering ‘Erdogans aanhang’ getoond; om 20.00 uur start de Meet Up. De aflevering is ook thuis terug te kijken via www.npo.nl .

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: vrijdagavond 14 april
Aanvang: 19:00 uur
Start aflevering; 20:00 uur
Entree: vrij

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen