Categoriearchief: Bredevoort

Lezing van Daan Heerma van Voss in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Wat is angst? Die vraag heeft Daan Heerma van Voss, van jongs af aan geplaagd door angsten, lang beziggehouden. Voor zijn nieuwste boek ging hij op zoek naar de bron van onze angsten. Niet alleen naar zijn eigen angsten, want “angst is de grondtoon van onze samenleving,” aldus de schrijver. Zaterdag 20 maart vertelt hij erover in het Kenniscafé van de Koppelkerk.

Het fenomeen angst
Hoewel hij zelf lang geplaagd werd door angsten, durfde Daan Heerma van Boss niet diep te graven. Totdat zijn vriendin hem op een herfstochtend een opdracht gaf – hij moest het fenomeen angst doorgronden, voor het te laat was, voor hemzelf én hun relatie. Dat moment betekende het begin van een lange reis, door tijd en ruimte, langs filosofen, kunstenaars en angstlijders, van Jakarta naar San Francisco en van de Vallée de Misère naar het Engelse platteland.

De bange mens
Onderweg kan de auteur ook zijn eigen jeugd, de geschiedenis van zijn familie en de farmaceutische industrie niet ontwijken. Is angst erfelijk bepaald? Wat is het verband tussen angst en agressie, of creativiteit? In Nederland hebben inmiddels meer dan een miljoen mensen een angststoornis. Hoe is het zover gekomen? De bange mens is een boek over iets dat ons allemaal aangaat.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Afhankelijk van de corona-maatregelen is de lezing fysiek bij te wonen. De lezing zal in ieder geval (ook) te volgen zijn via livestream. Aanmelden hiervoor kan via de website van de Koppelkerk (www.kopppelkerk.nl).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: zaterdag 20 maart
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10,- (livestream) / € 12,50 (zaalticket)
Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Maak kennis met de denkers van de Oudheid

BREDEVOORT – Donderdagavond 11 maart start bij de Koppelkerk een vijfdelige collegereeks over de antieke filosofie. Dr Rico Sneller (Universiteit Leiden, Utrecht en Eindhoven) zal in vijf online colleges de belangrijkste denkers en denktradities uit de oudheid behandelen. Het onderzoeksgebied van denkers uit de oudheid betrof niet alleen de menselijke conditie, maar ook vakgebieden als de natuurkunde, psychologie en biologie.

Presocraten
Hoe is de wereld ontstaan en door welke principes wordt de wereld geleid? Aanvankelijk hielden de Griekse filosofen zich vooral bezig met deze vragen. Doelbewust namen zij afstand van de verklaringen van de traditionele mythen. Het onderzoek van de presocraten (denkers vóór Socrates) was in zijn geheel gericht op het uiterlijk waarneembare en het vinden van de archè, het oerbeginsel. Het eerste college staat in het teken van belangrijke presocraten, zoals Thales, Empedocles en Pythagoras.

Plato
Met Plato neemt de metafysica een hoge vlucht. Zijn filosofie is één reusachtig bouwwerk waarbinnen alles met elkaar samenhangt. In zijn dialogen – zijn literaire nalatenschap waarin zijn leraar Socrates vaak de hoofdrol speelt – houdt hij zich bezig met natuurfilosofie, met de vraag wat kennis is, wat liefde is, en hoe de samenleving eruit moet zien. Zijn denken komt in het tweede college aan de orde.

Aristoteles
Aristoteles is het onderwerp van het derde college. Anders dan zijn leraar Plato, meende Aristoteles niet dat alles in een metafysische samenhang verbonden is. Aristoteles mag gezien worden als de eerste echte homo universalis, omdat hij bekwaam was in de totaliteit van de toenmalige wetenschappelijke vakgebieden (van psychologie tot politieke wetenschappen, van natuurwetenschappen tot literatuur). Hij werkte al deze vakgebieden systematisch uit tot een gesloten systeem. Daarnaast was hij de grondlegger van de logica en de methodologie.

Stoa & Epicurisme
Hoe worden we gelukkig? Hoe bereiken we innerlijke rust? Met het denken van de Stoïcijnen en de leer van Epicurus verschuift de focus van het doorgronden van de waarheid, naar de dagelijkse praktijk van het leven. De praktische leer van de Stoa en Epicurus komen aan bod in het vierde college.

Neoplatonisme
De collegereeks mondt op de vijfde en laatste avond uit in het neoplatonisme. Zoals de naam doet vermoeden treedt deze denktraditie van de derde eeuw na Christus in de voetsporen van Plato. Met het neoplatonisme doet een mystiek element zijn intrede. Het neoplatonisme deelt noties met gnosticisme, hermetisme en het vroege christendom.

Praktische informatie
Aanmelden voor de vijfdelige filosofiecursus Oudheid kan via de website van de Koppelkerk. De colleges vinden vanwege de coronacrisis online plaats en kunnen op elk gewenst moment worden teruggekeken. Voor het volgen van de colleges hoeft men geen apart programma te installeren. Deelnemers kunnen via de chatfunctie na ieder college vragen stellen aan de docent. Docent Rico Sneller won in 2005 de Onderwijsprijs van de Universiteit Leiden.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vanaf donderdag 11 maart t/m 8 april
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 99,- (vijf colleges)
Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Meet Up over protest met o.a. James Kennedy

BREDEVOORT – Boerenprotesten, klimaatstakers, Black Lives Matter en de Capitoolbestorming: protesten lijken vandaag de dag alomtegenwoordig. Hoe moeten we dit duiden? Wat is de rol van protest in onze maatschappij? En wat is ons beeld van een actievoerder? In de online Meet Up Bredevoort op vrijdag 12 maart vanuit de Koppelkerk spreken we met interessante gasten over het thema, zoals historicus James Kennedy.

Occupy en Arabische lente
Tenten bij het Beursgebouw in Amsterdam en op Wall Street: in 2011 werden verschillende plekken in de westerse wereld bezet door leden van Occupy. Het moest een grote mondiale beweging worden, een blijvend verzet tegen de almacht van grote financiële instellingen en kredietverstrekkers. Maar na een paar jaar stierf de stuurloze beweging een vroegtijdige dood. Ook in het Midden-Oosten smoorde de Arabische Lente in bloed en resulteerde – op Tunesië na – zelfs in meer autocratie en onderdrukking.

Gele hesjes, Greta en Farmers Defence Force
Daarna bleef het wat stilletjes aan het protestfront. Tot de gele hesjes opstonden in 2018. Het jaar erna zagen we plotseling overal ter wereld demonstraties de kop opsteken: Hongkong, Libanon, Catalonië, Irak, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook Nederland ging ‘voor de bijl’ met klimaatmarsen en grootschalige acties van boze boeren.

In gesprek met James Kennedy en Maarten van de Donk
Naar aanleiding van de VPRO-documentaire ‘Oproerkraaiers’ van Sunny Bergman gaan we in de online Meet Up Bredevoort op zoek naar de onderliggende redenen van de vele protesten, bevragen we ons beeld van actievoerders (oproerkraaier of voorvechter van maatschappelijke verandering?) en kijken we welke rol sociale media spelen in het protest anno 2021. Er schuiven interessante gasten aan in het gesprek: historicus en publicist James Kennedy en Maarten van de Donk van Radar Advies, die gespecialiseerd is in jeugd en radicalisering.

Online discussieavond
Vanwege de coronacrisis vindt de Meet Up op 12 maart online plaats onder leiding van moderator Jan Wijbrans. Om 19.00 uur wordt de documentaire getoond en vanaf 20.00 uur start de discussieavond. Kijkers kunnen meepraten via de chatfunctie. Deelname is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Aanmelden voor de Meet Up kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 12 maart
Aanvang: 19.00 uur vertoning documentaire / 20.00 uur start meet up
Entree: vrij, maar vrije gift wordt op prijs gesteld
Aanmelden: www.koppelkerk.nl

In gesprek met zes partijen over de verkiezingen

BREDEVOORT – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk op vrijdagavond 5 maart een Politiek Café. Moderator Jan Bart Wilschut gaat in gesprek met zes landelijke partijen over drie prangende thema’s: klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het coronavirus. De avond is gratis te volgen via livestream.

Jan Bart Wilschut (politicoloog en oud-directeur Regio Achterhoek) gaat op vrijdag 5 maart in gesprek met Lisa Westerveld (GroenLinks), René Peters (CDA), Erik Haverkort (VVD), Loes ten Dolle (D66), Tobias Holtman (ChristenUnie) en Charlotte Brand (PvdA) over de naderende Tweede Kamer-verkiezingen. Alle sprekers zijn verkiesbaar en komen uit de provincie. Twee van hen zijn al kamerlid. Het gesprek vindt plaats in de Koppelkerk zonder publiek. Via livestream kan men de avond thuis volgen en vragen stellen.

Praktische informatie
Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl. Om de avond te volgen hoeft men geen apart programma te downloaden. Na aanmelding ontvangt men per e-mail een uitnodiging naar de livestream. Via de chatfunctie kan men vragen stellen naar aanleiding van de drie gespreksthema’s. De avond is tevens op een later moment terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatiewww.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 5 maart 2021
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: gratis
Aanmeldenwww.koppelkerk.nl

Politiek Café in de Koppelkerk

BREDEVOORT – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort op vrijdagavond 5 maart een Politiek Café. Moderator Jan Bart Wilschut gaat in gesprek met zes landelijke partijen over drie prangende thema’s: klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het coronavirus. De avond is gratis te volgen via livestream.

Jan Bart Wilschut (politicoloog en oud-directeur Regio Achterhoek) gaat op vrijdag 5 maart in gesprek met Lisa Westerveld (GroenLinks), René Peters (CDA), Erik Haverkort (VVD), Loes ten Dolle (D66), Tobias Holtman (ChristenUnie) en Charlotte Brand (PvdA) over de naderende Tweede Kamer-verkiezingen. Alle sprekers zijn verkiesbaar en komen uit de provincie. Een deel van hen is al kamerlid. Het gesprek vindt plaats in de Koppelkerk zonder publiek. Via livestream kan men de avond thuis volgen en vragen stellen.

Klimaat
Het eerst e thema van de avond is het klimaat. In 2015 kwamen wereldleiders van over de hele wereld samen in Parijs. Daar maakten zij historische afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Op regionaal niveau is in de Achterhoek de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De plannen kunnen rekenen op verzet van inwoners. Hoe moeten we de ambitieuze klimaatdoelen halen? Is burgerparticipatie hierbij niet een noodzaak voor een groter maatschappelijk draagvlak?

Kloof tussen arm en rijk
Het tweede gespreksthema van de avond is inkomensongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Hoewel onze economie groeit, is het overgrote deel van de lonen niet meegegroeid. De gedachte dat economische groei vanzelf zou leiden tot een welvaartsstijging voor iedereen blijkt niet langer houdbaar. Een steeds grotere groep beschikt over te weinig middelen om financieel onafhankelijk te zijn. Met diverse toeslagen zijn zij afhankelijk van de overheid om rond te komen. Salarissen van topmannen groeiden tegelijkertijd echter exponentieel. Als een steeds groter wordende groep niet mee kan doen ontstaat er onrust. Hoe komen we tot een eerlijkere verdeling van onze welvaart, waarbij iedereen profiteert?

Lessen van het coronavirus
Het laatste onderwerp van gesprek is het coronavirus, dat wereldwijd voor een catastrofe zorgt: zowel voor onze gezondheid, als voor onze economie. De bestrijding van het virus is op dit moment sterk gericht op de korte termijn. Velen roepen op om – naast de korte termijn – ook de onderliggende problemen aan te pakken. Ons neoliberale systeem zou volgens velen de voedingsbodem hebben gecreëerd waarin virussen makkelijk om zich heen kunnen grijpen. Welke onderliggende, structurele problemen legt het coronavirus volgens de partijen bloot? En wat gaan zij daar persoonlijk aan doen in Den Haag?

Praktische informatie
Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl. Om de avond te volgen hoeft men geen apart programma te downloaden. Na aanmelding ontvangt men per e-mail een uitnodiging naar de livestream. Via de chatfunctie kan men vragen stellen naar aanleiding van de drie gespreksthema’s. De avond is tevens op een later moment terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl
Datum: vrijdag 5 maart 2021
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: gratis
Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Sylvia Heijnen, directeur Stichting Koppelkerk
sylvia@koppelkerk.nl / 06 13 23 41 96