UWV verwacht stijging banen in Achterhoek


Het economisch herstel zorgt dit jaar en volgend jaar in de Achterhoek voor een groei van de werkgelegenheid. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. UWV verwacht landelijk een toename van ruim 200.000 banen in totaal, waarvan een op vijf een baan van een zelfstandige betreft. Vooral in de uitzendsector, detail- en groothandel, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening en ICT groeit de werkgelegenheid. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe.

In 2015 nam de werkgelegenheid toe in alle arbeidsmarktregio’s. Deze ontwikkeling zet zich voort. Het aantal banen voor werknemers neemt in de Achterhoek toe van ruim 112 duizend in 2015 tot bijna 113 duizend in 2017. Deze toename van gemiddeld 0,1% per jaar is lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt onder meer door de afnemende bevolking. Die remt de consumptie, en dus de banengroei, in bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca. De industrie is in de Achterhoek sterk vertegenwoordigd en doet het economisch goed, maar voor die groei zijn geen extra mensen nodig.

Landelijk komt de gemiddelde jaarlijkse groei van werknemersbanen uit op 1%. UWV verwacht regionaal de sterkste groei in de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Flevoland en Helmond-De Peel. In de regio’s Midden Limburg, Achterhoek en Gorinchem blijft de groei achter.

Omvang beroepsbevolking neemt af, aantal WW-uitkeringen daalt
De beroepsbevolking neemt de komende twee jaar in bijna alle arbeidsmarktregio’s in omvang toe. In de Achterhoek neemt de beroepsbevolking juist af, al is die afname gering. Van alle regio’s groeit de beroepsbevolking het sterkst in Flevoland.

UWV verwacht verder dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in de Achterhoek, daalt.