Verbod op gebruik water uit beken, sloten en vijvers

Ook verbod op gebruik van grondwater in twee natuurgebieden
Vanwege de aanhoudende droogte is  niet meer toegestaan om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten en vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers.

Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg zoveel mogelijk beperken. Ook is het verboden om grondwater op te pompen in en om natuurgebieden De Zumpe (bij Doetinchem) en Stelkampsveld (bij Borculo). Het waterschap wil hiermee kwetsbare natuur beschermen.

Water uit de regenton

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel, dit wil zeggen de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor iedereen in een zone van 200 meter om de twee genoemde natuurgebieden. De flora en fauna daar zijn afhankelijk van het grondwater en dreigen onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Een onttrekkingsverbod moet dit zoveel mogelijk voorkomen.

Het waterschap controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van de ingestelde verboden.