Home » Volksfeestvereniging Holterhoek: ‘Dit doot wi-j veur en met mekare’

Volksfeestvereniging Holterhoek: ‘Dit doot wi-j veur en met mekare’

361

HOLTERHOEK – Vrijdagavond 18 januari 2019 hield de Volksfeestvereniging Holterhoek haar algemene jaarvergadering. Om 20.30 uur opende voorzitter Jos Rötter de vergadering die werd gehouden bij café Haak & Hoek.

De aanwezigen gaven de goedkeuring aan de notulen van de vorige jaarvergadering en het (financiële) jaarverslag 2018, tevens werd het jaarprogramma 2019 werd gepresenteerd. Het secretariaat deed een beroep op alle aanwezigen om de medewerking te verlenen aan “het digitaliseren” van de communicatie, van en door de VFV Holterhoek. In verband met kostenverlaging wil het secretariaat van alle (oud-) Holterhoekers in ieder geval één mailadres of één mobiel nummer (voor de ‘Informatie-App VFVH’). Op deze manier kan het bestuur alle belangstellende op een zo snel mogelijk manier van alle informatie en uitnodigingen voorzien. Zie voor informatie en adresgegevens de site Holterhoek.eu.

Anita Maarschalkerweerd, de regisseuse van de twee jaar geleden opgerichte toneelclub “Kan Wat Worden… (of neet)!” bracht haar verslag uit, over de huidige stand van zaken. Ze deed een oproep aan Holterhoekse mannen, om met ingang van februari mee te repeteren voor het toneelstuk dat op 1 augustus 2019 in de tent wordt uitgevoerd!

De Contactgroep Holterhoek kreeg ook de gelegenheid om mededeling te doen over de komende activiteiten. Op 9 maart zal de berm schoonmaak dag zijn in samenwerking met de WBE Rekken, hierover krijgen alle inwoners nog een uitnodiging.

Ook namens de ouderensoos “ZwolsHolt” deed de contactgroep een oproep voor vrijwillige chauffeurs, die op de vrijdag middag de bezoekers van en naar de soos kunnen brengen, tegen een kleine kilometervergoeding. Zie voor informatie op de site Holterhoek.eu)

Na de pauze was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Petra Nijhuis-te Focht werd herkozen voor een periode van drie jaar. Tom Bollen is afgetreden. De voorzitter bedankte hem voor alle inzet die hij (het liefst niet op de voorgrond) heeft verricht. Jos Rötter (voorzitter) is na exact 11 jaar afgetreden. Als nieuwe bestuursleden mocht iedereen Stijn Alferdinck en Martijn Heusinkveld verwelkomen, dit wordt ervaren als een welkom aanvulling voor het bestuur. Voorzitter Jos Rötter bedankte zijn mede bestuursleden voor alle werk dat ze samen hebben verricht. Ook dankt hij zijn vrouw Helga, die ook heel veel werk heeft verricht voor de Holterhoek, zij heeft vele foto’s gemaakt van allerlei activiteiten, als back-up office medewerker heeft ze Jos overal in bijgestaan. Vooral die kleine dingetjes zoals Jos het zelf verwoorde, waar een vrouw nu eenmaal meer kijk op heeft dan wij mannen. Daarna gaf hij de voorzittershamer over aan Gerben Papen, de nieuwe voorzitter

De verse voorzitter had een korte speech voorbereid voor zijn voorganger. Jos is in het bestuur gekomen op de 3e vrijdag in januari 2008, ook 18 januari. Exact uitgerekend is dat: 4018 dagen, 574 weken, 132 maanden dus ongeveer 96438 uren. Hoe heb je de tijd volgemaakt Jos? Buiten de speeches en woordjes, was je een man van vooral niet op de voorgrond (daar houd jij absoluut niet van), want we moeten het allemaal met en voor elkaar doen. Naast het voorzitterschap nam jij ook de taak op je als verzorger van het drukwerk, inclusief opmaak en vouwen van alle flyers en uitnodigingen. Tijdens de ‘schijt je rijk’ loterij heb je zelfs nog loten met een kartelrandje gemaakt. Rondom het volleybal toernooi, regelde jij ook alles, de ballen, de netten, de scheidsrechters, velden uitzetten enz. Ook verzorgde je altijd de fotoboeken (op jouw eigen kosten) die het oude koningspaar en de oude jeugdkoning(in) ieder jaar kreeg tijdens de opening van de kermis. Zo heb je ook menig klus geklaard, bijvoorbeeld het indianendorp voor de kinderen enkele jaren geleden, de jeu des boules baan, bijna alle zeskamp attributen in het jubileumjaar. Hierbij was “ jouw trekker” zoals jouw groene Nissan wordt genoemd, nokvol gevult met  van alles en nog wat. Jos als bestuurslid heb jij de Holterhoekse kermis weer in een feesttent gekregen. Tijdens het jubileumjaar uitgegeven boek van de Holterhoek was jij ook één van de eerste initiatief nemers ook een geweldig succes geworden
De tijd is vanavond te kort om echt alles te noemen wat jij gedaan. Natuurlijk zijn er enkele dingen/zaken geweest die niet liepen zoals jij dat wenste, maar jij wist altijd weer energie op te wekken om weer vooruit te kijken en alles weer voor de Holterhoekse gemeenschap te regelen en doen. Als dank namens zijn medebestuursleden ontvangt Jos een oorkonde, in de vorm van een tekstplankje. Want hij heeft veel werk verzet met hout, en het logo van de feestvereniging is groen, de kleur van de Holterhoek. Natuurlijk staat jouw leus erop: “dit doot wi-j veur en met mekare”.
Jos bedankt voor alles, en we hopen jouw nog heel vaak aan te treffen op de Holterhoekse activiteiten.

De nieuwe voorzitter nam de laatste twee punten van de agenda van de vergadering voor zijn rekening. De Volksfeestvereniging Holterhoek kan terugzien op een goed verlopen algemene jaarvergadering.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen