Home » Voorlopige gunning aanpassing N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde

Voorlopige gunning aanpassing N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde

781

Rijkswaterstaat is voornemens het ontwerp en de realisatie van aanpassingen aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde te gunnen aan BAM Infra. De voorbereidingen van de werkzaamheden starten begin 2017. De eerste merkbare werkzaamheden aan het tracé vinden rond de zomer plaats. Het totale werk neemt naar verwachting ongeveer een jaar in beslag.

Voorlopige gunning
De gunning van dit design en construct -contract aan BAM Infra is nog niet definitief. Het voornemen wordt op 4 januari 2017 omgezet in een definitieve gunning, mits er geen bezwaar ingediend is door andere aanbieders.

Werkzaamheden
Het project bestaat uit maatregelen die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo verbeteren. BAM Infra gaat de huidige N18 ter hoogte van Varsseveld en de aansluiting met de A18 en N318 verbreden naar twee rijbanen met twee rijstroken. De maximum snelheid blijft 80 kilometer per uur. Ook zal de aannemer een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij de laatste twee kruispunten worden fietstunnels gerealiseerd. Daarnaast gaat de aannemer twee nieuwe carpoolplaatsen maken, tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zogenaamde koude oversteken weghalen en parallelwegen aanleggen, het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, op verschillende plekken geluidsschermen plaatsen, een openbaar vervoervoorziening aanleggen en er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.

Combinatie prijs en kwaliteit
Rijkswaterstaat gunt bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Het voorstel met de beste verhouding van prijs en kwaliteit krijgt de opdracht gegund. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op een aantal criteria. Een van deze criteria is het verminderen van hinderbeleving bij omwonenden van kruispunten waar nieuwe fietstunnels onder de N18 komen. Een ander belangrijk criterium is een realistische planning. Het werk aan dit deel van de Nieuwe Twenteroute moet gegarandeerd klaar zijn, voordat de 27 kilometerlange, nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede in gebruik wordt genomen. Aannemer Noaber18 startte in september van dit jaar met de werkzaamheden hiervoor.

De Nieuw Twenteroute
Rijkswaterstaat vernieuwt de N18 tussen Varsseveld en Enschede. De aanpassingen van de N18 bij Varsseveld en tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zijn daar onderdeel van. Deze Nieuwe Twenteroute wordt een stuk veiliger voor alle weggebruikers, onder meer dankzij de aanleg van gescheiden rijbanen, oversteekplaatsen en fietstunnels. Behalve veiliger kunnen Achterhoekers en Twentenaren straks sneller van A naar B. Door de aanleg van een 27 kilometerlange, nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede om de bebouwde kom zal de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo toenemen. Daarbij zorgen we dat de nieuwe weg past in het mooie, landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. Zo maakt de Nieuwe Twenteroute de regio interessanter om in te wonen, werken en ondernemen.

Om de Nieuwe Twenteroute te realiseren, werken Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijssel, en de gemeenten, de regio’s en de waterschappen in de Achterhoek en Twente nauw samen. Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van de nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede. BAM Infra gaat de N18 van Varsseveld tot Lichtenvoorde aanpassen. De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting in de tweede helft van 2018 in zijn geheel klaar.

Meer informatie
U kunt voor meer informatie bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur).