Home » Ulft » Korendag in DRU Cultuurfabriek Ulft op zondag 10 december

Korendag in DRU Cultuurfabriek Ulft op zondag 10 december

1519

ULFT – Op zondag 10 december organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum Winterswijk een korendag in de DRU Cultuurfabriek, gelegen aan de Hutteweg 24 in Ulft. Deze inspirerende dag staat open voor deelname door koren, individuele (koor)zangers, bestuursleden, dirigenten en andere geïnteresseerden uit de Achterhoek. Dankzij genereuze financiële ondersteuning vanuit het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek is deelname aan deze dag kosteloos, met uitzondering van de lunch, die voor eigen rekening is. Het programma begint om 13.30 uur en omvat workshops die zowel klassieke als lichte muziek (pop/jazz) omvatten. De korendag wordt afgesloten met een gezamenlijk zangmoment omstreeks 17.30 uur.

Workshops
De workshops belichten zingen vanuit diverse perspectieven, waarbij thema’s zoals ‘zangtechniek en emoties’, ‘het zingend lichaam’ (zingen als holistisch bewustwordingsproces) en ‘de benodigde vaardigheden voor koorzangers’ aan bod komen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan programmavorming en repertoirekeuze. Verschillende ervaren docenten dragen bij aan deze dag, waaronder Caroline Goudswaard, jazzzangeres en docent (voorheen verbonden aan ArtEZ University of the Arts), Rogier IJmker, dirigent voor lichte muziek, pianist en arrangeur, Ben Simmes, pianist, docent en koordirigent, en Annette Weterings, zangeres, zangdocent en stemvormer (tevens docent bij Boogie Woogie Cultuurcentrum).

Focus op Koren
Sinds september 2021 zijn koren in de Achterhoek een belangrijk aandachtspunt voor Boogie Woogie Cultuurcentrum. In nauw overleg met lokale koren worden diverse activiteiten ontwikkeld om koren in de schijnwerpers te zetten. Dit omvat onder andere de organisatie van korenfestivals en, zoals in dit geval, het opzetten van een korendag. Het doel is zowel de deskundigheid te vergroten als de onderlinge contacten te versterken, waarbij koren de gelegenheid krijgen om ideeën en behoeften binnen de koorwereld te delen en te bespreken hoe Boogie Woogie Cultuurcentrum daaraan kan bijdragen.

Aanmelden
Aanmelden voor de korendag is mogelijk tot en met maandag 20 november via e-mail: harry@boogiewoogie.nl. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding en vol is vol. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Boogie Woogie via 0543 51 55 69.

Bron(nen) & Afbeelding(en)