Home » Gem. Bronckhorst » Nieuwe en veilige inrichting Smidsstraat en Magnoliaweg in Zelhem

Nieuwe en veilige inrichting Smidsstraat en Magnoliaweg in Zelhem

1149

De gemeente wil dat Zelhem een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken, winkelen, sporten en recreëren. Daarom wordt het gebied in en rond het centrum opnieuw ingericht. De Smidsstraat en Magnoliaweg worden als eerste aangepakt om er een prettiger verblijfsgebied en een verkeersveiliger centrum van te maken. Het college stelt de raad voor om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de investeringsagenda voor de herinrichting van beide straten. De overige financiële middelen die nodig zijn, komen uit bestaande budgetten. De raad zal het voorstel in november behandelen. Na een positief besluit van de raad start de gemeente in december 2023 met het project. In overleg met bewoners en ondernemers zullen de werkzaamheden eind 2024 of begin 2025 worden uitgevoerd.

De huiskamer van Zelhem
De werkgroep Vitale Kernen heeft de toekomstvisie 2023 voor Zelhem opgesteld met 10 speerpunten. Deze zijn vertaald in een kansenkaart met centrumvisie. Er zijn onvoldoende financiële middelen om alle projecten van de kansenkaart op korte termijn uit te voeren. De Smidsstraat en Magnoliaweg staan als eerste gepland. Daarna volgt de herinrichting van de Markt en het parkje achter de bibliotheek. Samen vormen deze projecten de huiskamer van Zelhem.

Prettig en veilig verblijven
De krimp van de bevolking en de dreigende terugloop in voorzieningen is de aanleiding voor de herinrichtingsplannen. De werkgroep Vitale Kernen heeft samen met inwoners en ondernemers plannen gemaakt om van Zelhem een prettig en veilig verblijfsgebied te maken met een groene uitstraling. In deze werkgroep zitten inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, maatschappelijke en culturele organisaties.

Bron(nen) & Afbeelding(en)