Category Archives: Zelhem

Radio Ideaal sluit zich aan bij streekomroep West-Achterhoek

ZELHEM – De lokale omroep van de gemeente Bronckhorst (Radio Ideaal) gaat per 1 januari 2022 samenwerken met de omroepen van de gemeente Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek (Regio8) en Berkelland (Berkelland Lokaal). Daarmee bereidt Radio Ideaal zich voor op de toekomst en volgt zij de landelijke lijn voor het vormen van streekomroepen. Samen vormen deze omroepen de streekomroep West-Achterhoek.

Binnen de samenwerking blijven de lokale omroepen bestaan, maar maken ze daarnaast gebruik van elkaars kwaliteiten. De eigen identiteit van de omroepen wordt behouden, net als het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is en zich inzet voor de lokale omroep. 

Professionalisering
Door de samenwerking in één streekomroep kunnen lokale omroepen een professionaliseringsslag maken op het gebied van journalistiek, radio, televisie en sociale media. Dit is nodig om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Dat houdt onder meer in dat inwoners in hun directe leefomgeving moeten kunnen rekenen op een professionele en zichtbare omroep. Om onafhankelijke, informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s op radio en tv te kunnen brengen, met actuele websites en levendige aanwezigheid op sociale media, is de inzet van een journalist en scholing van vrijwilligers nodig. Zo wordt onder meer een journalist via Omroep Gelderland bij radio Ideaal gedetacheerd. 

Subsidie
De samenwerking in de streekomroep wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De gemeente wil voor 2022 een incidentele subsidie van €30.000 beschikbaar stellen. Voor de jaren daarna wordt de raad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. De bijdrage van de gemeente Bronckhorst aan de lokale omroep Radio Ideaal wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 1,25 per inwoner en ligt daarmee in lijn met de regio.

Opknappen vier straten Bloemenbuurt Zelhem

ZELHEM – Prowonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Werkzaamheden en planning
De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een 2e riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. Zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen wordt gestart met het opknappen van deze straten. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in de 2de helft van dit jaar zijn. De Asterstraat is daarna aan de beurt. Prowonen heeft hiervoor nog geen concrete plannen.

Ter voorbereiding zijn er bodemonderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden gedaan. Ook hebben we verschillende ontwerpen gemaakt voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Voor de Asterstraat wordt dit later gedaan.

Bewoners denken mee
Bewoners van deze straten mogen meedenken over het ontwerp voor de inrichting van hun eigen straat. Daarvoor stellen we een klankbordgroep in met twee bewoners van elke straat. Per straat zijn er twee ontwerpen uitgewerkt: één met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De verschillende ontwerpen vergezeld van tekeningen en 3D sfeerimpressies staan op de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl/vierstratenbloemenbuurt).

Snelle PCR-test zorg en onderwijsmedewerkers op meer locaties GGD NOG

ZELHEM – Iedereen met klachten kan zich bij GGD Noord- en Oost-Gelderland laten testen op het coronavirus. Zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang kunnen met voorrang worden geholpen. Vanaf woensdag kunnen zij ook terecht in Zelhem, nadat dit eerder al kon in Apeldoorn.

Op deze locatie wordt een PCR test afgenomen. De uitslag is dezelfde dag bekend. Op de locatie Zelhem wordt er voor deze doelgroep getest van 8.30 tot 10.15 uur. GGD Noord- en Oost-Gelderland is blij deze snelle service voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang nu ook in de Achterhoek en de Noord-Veluwe te kunnen bieden.

Wanneer een coronatest?
Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak. De test kan aantonen of je het coronavirus op het moment van afnemen hebt.

Hoe gaat een test?
Om te testen op besmetting, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of er sprake is van een besmetting.

Høkersweekend Normaal afgelast

ZELHEM – Talloze stormen hebben Bennie Jolink en zijn mannen gedurende ruim veertig jaar høken al weten te doorstaan, maar de huidige coronacrisis is er toch net teveel aan. Vandaar dat het fanclubweekend, dat gepland stond voor het eerste weekend van september, dit jaar niet doorgaat.

Het Høkersweekend, zoals het evenement heet, zou dit jaar voor de vijftiende keer worden gehouden en geldt als een jaarlijkse reünie. De anhangers, zoals de fans zichzelf noemen, reizen daarvoor vanuit het hele land af naar de feesttent bij café De Tol in Zelhem, in een grijs verleden ooit de stamkroeg van Jolink en zijn muzikale maten.

Voor preses Henk Kelder is de afgelasting extra wrang omdat tijdens het Høkersweekend een boek over zijn 25-jarige carrière als voorzitter van het Anhangerschap zou worden gepresenteerd: “September duurt natuurlijk nog even, maar het is momenteel allemaal dusdanig onzeker dat we in een vroegtijdig stadium hebben besloten om het evenement door te schuiven naar volgend jaar september.”

Hoewel Normaal nog maar enkele malen per jaar optreedt, kan de band nog altijd rekenen op een trouw legioen van een kleine tweeduizend anhangers. Daarmee is het tot op de dag van vandaag nog steeds een van de grotere fanclubs van ons land.

De Langenberg produceert meer groene stroom dan leden Biozon afnemen

ZELHEM – De stortgasmotor van energiecoöperatie Biozon Achterhoek produceert meer groene stroom dan de leden nodig hebben. Om ook andere Achterhoekers mee te kunnen laten profiteren, stelt de coöperatie het lidmaatschap open voor iedereen in de postcoderoos. Meedoen kan daardoor ook zonder vooraf te investeren.

In juni 2019 heeft Coöperatie BioZon Achterhoek U.A. de Groene Motor officieel in gebruik genomen. De Groene Motor is gefinancierd door 46 deelnemers uit Zelhem en omgeving (Doetinchem, Halle, Hengelo, etc.). Zij verdienen de investering in Coöperatie BioZon Achterhoek terug doordat zij de volledige energiebelasting terug krijgen over de energie die zij produceren met de Groene Motor. Een groot deel van de deelnemers is klant van Agem, waardoor zij de energiebelasting automatisch terug krijgen. Samen hebben deze initiatiefnemers voorkomen dat het gas uit voormalige vuilstort De Langenberg zou worden afgefakkeld en de energie die in deze ‘Achterhoekse berg’ zit verloren zou gaan.

De Groene Motor 2.0
De huidige leden van BioZon produceren met de Groene Motor veel meer groene stroom dan zij samen nodig hebben. De Groene Motor produceert gemiddeld namelijk zo’n 500.000 kWh groene stroom per jaar, waarvan de huidige leden maar zo’n 100.000 kWh gebruiken. Dat betekent dat er nog 400.000 kWh beschikbaar is om anderen uit de omgeving van De Langenberg mee te laten profiteren. Om ervoor te zorgen dat écht iedereen mee kan profiteren van lokale groene stroom heeft de coöperatie een plan bedacht, ook wel ‘De Groene Motor 2.0’ genoemd.

Postcoderoos
Bijna iedereen die in de postcoderoos van Zelhem woont kan lid worden van de coöperatie en daarmee direct besparen op de energiekosten. De postcodes 7021, 7025, 6999, 7002, 7004, 7009, 7255 en 7256 kunnen deelnemen.