Start project ‘Positive Behavior Support’ basisschool de Regenboog met onthulling logo


LICHTENVOORDE – De Lichtenvoordse basisschool de Regenboog is gestart met het project ‘Positive Behavior Support’ (PBS). Binnen dit project staat het stimuleren van juist en gewenst gedrag centraal en brengt daarmee een meer positieve invloed op kinderen dan louter het ‘afstraffen’ van ongewenst gedrag. Om dit project de komende jaren een eigen gezicht te geven organiseerde de school een wedstrijd voor een logo. Op 23 maart werd het winnende ontwerp onthult en dat gaf direct de officiële start van het project.

Positive Behavior Support
PBS is een stroming binnen het onderwijs die vooral in Amerika al enkele jaren met succes wordt uitgevoerd. Binnen het principe van PBS staat het positief belonen centraal. Peter Lohrmann van de Hogeschool Utrecht is ervaringsdeskundige en begeleidt de Regenboog bij dit project: ‘Ieder mens, dus ook ieder kind, vindt een complimentje leuker dan een standje. Wij zien in de praktijk dat wanneer je kinderen beloont voor goed gedrag, dat zij niet gewenst gedrag minder vaak vertonen. Daarmee heeft het positief benaderen – ook van kinderen met een gedragsprobleem – direct een goede uitwerking op de kinderen en hun omgeving.’

Belangrijke keuze
Op elke basisschool zijn er kinderen die extra aandacht vragen. Soms tonen zij dat op een vervelende manier door juist dingen te doen die niet gewenst zijn. Zoals fietsen op het schoolplein, rennen in de gang of schreeuwen in de klas. Hans Kienshuis, directeur van de Regenboog: ‘Dat gebeurt ook op onze school. Tot voor kort gingen wij kinderen op dit gedrag corrigeren. Dat had vaak een negatieve lading en je moest telkens uitleggen waarom we dat gedrag niet willen. Met PBS belonen we juist het goede gedrag. Kinderen die met de fiets aan de hand op het schoolplein lopen krijgen een compliment. We zien nu al dat kinderen die eerder vaker negatief gedrag vertoonden nu dat positieve gedrag overnemen omdat zij ook wel eens een complimentje willen ontvangen.’

Geïntegreerd systeem
PBS is een methode die door de hele school wordt doorgevoerd. Omdat het over gedrag gaat heeft het vooral betrekking over hoe kinderen onderling en kinderen met leerkrachten omgaan. Uiteraard geldt het andersom ook, leerkrachten hebben wat dat betreft een duidelijke voorbeeldfunctie. De PBS stuurgroep – leerkrachten, directie én Peter Lohrmann – heeft gedragsverwachtingen bepaald die zichtbaar zijn in de hele school. Zo is het voor alle kinderen direct duidelijk wat verwacht wordt. Kinderen kunnen met positief gedrag muntjes verzamelen en als de hele klas een vooraf bepaald aantal muntjes heeft verzameld gaat de hele klas iets leuks doen. Peter Lohrmann: ‘Dit is belangrijk. Kinderen willen altijd ergens naartoe werken. Door het met de klas verzamelen van de muntjes stimuleert PBS tegelijk het groepsgedrag. Het leuke is dat de hele klas zo profiteert en zij een gezamenlijk doel hebben.’

Eigen logo
In februari heeft de Regenboog ouders en leerlingen gevraagd om een logo te ontwerpen om daarmee het PBS project een ‘gezicht’ te geven. Na het tellen van de stemmen is op 23 maart het winnende logo onthuld. Elena Pascual, leerlinge van groep 5 van de Regenboog, zag haar logo als winnaar uit de bus komen. Zij ziet straks haar logo op alle posters en muntjes terug zien. Zo heeft het project PBS een eigen gezicht gekregen. Een gezicht dat ook op de taart stond die Elena als beloning ontving.