Category Archives: Borculo

Digivaardige vrijwilligers gezocht voor met name Groenlo, Eibergen en Borculo

GROENLO / EIBERGEN / BORCULO – De afgelopen jaren, zeker tijdens de huidige coronacrisis, is het steeds belangrijker geworden dat we ons kunnen redden op de digitale snelweg. Immers, de overheid vraagt ons steeds vaker digitaal te communiceren, maar ook dagelijkse zaken gaan meer en meer via de computer. In deze huidige crisistijd kan beeldbellen toch zorgen voor sociale contacten. Kortom: mee kunnen doen op digitaal vlak zorgt voor een grotere zelfredzaamheid.

Dit is echter niet voor iedereen zo eenvoudig. Daardoor dreigen hele groepen burgers buitenspel gezet te worden. De Bibliotheek Oost-Achterhoek kan iedereen die moeite heeft met digitale vaardigheden hulp bieden. Dat doen we met steun van een grote groep vrijwilligers.

Digivaardige Vrijwilligers
Momenteel is de Bibliotheek op zoek naar meerdere vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden bij toekomstige cursussen (in met name Groenlo, Eibergen en Borculo), waarbij we verschillende doelgroepen willen bedienen. We zoeken vrijwilligers voor ondersteuning bij diverse basiscursussen digitale vaardigheden.
De Bibliotheek zoekt digitaal vaardige vrijwilligers die ondersteuning willen geven bij een cursus. Een cursuscyclus kan bestaan uit een aantal bijeenkomsten op nog een nader te bepalen dag of avond. De voorwaarden om vrijwilliger te kunnen worden:

 • Middelbaar werk- en denkniveau op digitaal gebied
 • Bereidheid om u middels interne workshops bij te scholen
 • Een goede taalvaardigheid
 • Leuk vinden om les te geven
 • Contact durven leggen met nieuwe mensen

In deze coronatijd zullen cursussen altijd plaatsvinden in een veilige omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende maatregelen.
De vrijwilliger wordt ondersteund door ervaren krachten en wordt ingewerkt, waarmee een goede basis wordt gecreëerd voor de eerste cursussen. Ook tijdens het vrijwilligerswerk kan er altijd een beroep gedaan worden op medewerkers van de Bibliotheek.

De Bibliotheek Oost-Achterhoek is een professionele organisatie, waar afspraken vastgelegd worden in een vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilliger ontvangt een lidmaatschap van de Bibliotheek, een eindejaarsattentie en een vergoeding voor eventuele onkosten.

Aanmelden
Aanmelden voor deze leuke klus kan middels e-mail

Café Doodgewoon Oost Achterhoek najaar 2021

LIEVELDE / BORCULO / AALTEN – ‘Tussenland’: het land waarin je terechtkomt als je niet meer beter wordt’ Dit ‘Tussenland’ kent als het ware twee gezichten: een kant waarin het gaat om wat je belangrijk vindt in het leven: mensen, buiten zijn, eten of muziek. De andere kant is dat je ziek bent, pijn hebt, doodgaat, afscheid moet nemen. Beide hebben aandacht nodig. Deze levenslijn en ziektelijn moeten in balans blijven. Hoe doe je dat? En hoe kun je daar als naasten je plek in hebben?

In Café Doodgewoon komt een geestelijk verzorger hierover vertellen. Aan de hand van haar ervaringen gaat de geestelijk verzorger in op hoe mensen ieder op hun eigen manier zoeken naar een evenwicht tussen doorleven en afscheid nemen. Het afscheid waarvan je niet weet wanneer dat gaat komen. Er is daarnaast veel gelegenheid om uw eigen vragen te stellen, en om met elkaar in gesprek te gaan.
Café Doodgewoon wordt op drie verschillende plekken in de Oost Achterhoek georganiseerd, op alle data van 14.30 tot 16.00 uur. Zaal open om 14.15. Toegang is gratis. U krijgt koffie/ thee aangeboden.

2 november: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde
11 november: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo
18 november: De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 0622 243393. We volgen de coronamaatregelen van de betreffende locaties. Dat betekent dat de bijeenkomst toegankelijk is voor mensen met een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs.
Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkomsten.

Blazers- en Drumklas bij Volharding, samen muziek maken

BORCULO – Muziekvereniging Volharding uit Borculo gaat weer volop aan de slag met jeugdprojecten nu de covid-19 periode flink versoepeld is. ‘We hebben natuurlijk, net als iedereen, een flinke tijd stil gestaan. Dit gaan we gelukkig nu weer oppakken en kijken dan ook uit naar de eerste lessen’.

Drumklas
Wil je graag leren drummen, meld je dan aan voor de Drumklas van muziekvereniging Volharding. In negen weken leer je onder begeleiding van instructeur Jan Kreunen in groepsverband verschillende slaginstrumenten te bespelen zoals de djembé, snaredrum, grote trom, bongo’s, toms en allerlei effectinstrumenten. De Drumklas zal eindigen met een eindoptreden waar je je vrienden en familie mee naartoe mag nemen. Wij zorgen dat je de spullen krijgt die je nodig hebt, je hoeft zelf dus niks mee te nemen. Wat krijgen de deelnemers:

 • Professionele instructie van Jan Kreunen
 • Introductie les om kennis te maken
 • Stokken voor de instrumenten
 • Lessenaar voor bladmuziek
 • Bladmuziek om te spelen
 • Eindconcert voor alle familie en vrienden
 • De mogelijkheid om het vervolgtraject in te gaan

Na afloop van de Drumklas is er de mogelijkheid om door te gaan. Met de zelfde leerlingen wordt stap 2 in gang gezet en dat is een leerlingenclub. Vanuit dit orkest kan er doorgestroomd worden naar het leerlingenorkest van Volharding en kunnen er muzieklessen gevolgd worden bij het Segno Collectief (Borculo). Lestijden zijn wekelijks van 19.30 uur tot 20.00 uur. Locatie het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg 7 te Borculo. De eerste les is op donderdag 28 oktober 2021 en het eindconcert op 30 december 2021. Er zijn geen kosten verbonden aan deze Drumklas.

Blazersklas
Wil je ontdekken of het bespelen van een blaasinstrument en samen muziek maken iets voor jou is? Trompet, saxofoon, trombone, dwarsfluit, klarinet, hobo en allerlei andere blaasinstrumenten staan voor je klaar om ontdekt te worden. In 10 lessen krijg je de basisbeginselen onder de knie en repeteer je voor een eerste optreden waar je vrienden en familie van zullen opkijken. De Blazersklas is voor iedereen die een blaasinstrument wil leren bespelen, samen met anderen. Je kiest aan het begin van het traject 1 instrument en dat mag je ook mee naar huis nemen. Wat krijgen de deelnemers:

 • Professionele instructie van Ira Wunnekink
 • Introductie les om instrument uit te zoeken
 • Instrument in bruikleen
 • Lessenaar voor bladmuziek
 • Bladmuziek om te spelen
 • Eindconcert voor alle familie en vrienden
 • De mogelijkheid om het vervolgtraject in te gaan

Na afloop van de Blazersklas is er de mogelijkheid om door te gaan. Met de zelfde leerlingen wordt stap 2 in gang gezet en dat is een opstaporkest. Vanuit dit orkest kan er doorgestroomd worden naar het leerlingenorkest van Volharding en kunnen er muzieklessen gevolgd worden bij het Segno Collectief (Borculo). Lestijden zijn wekelijks op vrijdag van 18.30 uur tot 19.15 uur. Locatie het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg 7 te Borculo. De eerste les is op vrijdag 22 oktober 2021 – Introductie les en het eindconcert op 30 december 2021. Er zijn geen kosten verbonden aan deze Blazersklas.

Lijkt het jou leuk om samen met je vriendjes/vriendinnetjes muziek te maken, meld je dan snel aan via www.volhardingborculo.nl Tot dan!

Alzheimer Trefpunt Berkelland met de Alzheimer Experience

BORCULO – Op dinsdag 12 oktober a.s. organiseert het Alzheimer Trefpunt in Berkelland de Alzheimer Experience. In korte films kijkt u door de ogen van iemand met Alzheimer mee door zijn/haar ogen. Het zijn typische en herkenbare situaties die mensen met dementie dagelijks meemaken. Samen kijken we naar de filmpjes en daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Waar: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo
Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Alzheimer Trefpunt uitgelegd
Het Alzheimer Trefpunt is een plek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden om elkaar te ontmoeten. Tot voor kort kende u het Alzheimer Trefpunt van Borculo misschien als Alzheimer Café. U kunt tijdens het Alzheimer Trefpunt, net zoals voor de coronapandemie in het Alzheimer Café, in gesprek met lotgenoten, vragen stellen aan professionals en tips en ervaringen delen.

Tijdens de informele bijeenkomst op elke tweede dinsdag van de maand, krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen, daarna kunnen de bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Coronarichtlijnen
We volgen de coronarichtlijnen van het RIVM zodat we de bijeenkomsten veilig kunnen laten plaatsvinden. We vertoeven in een horecagelegenheid, vergeet u niet uw CoronaCheck QR code bij de hand te hebben (via de app of op papier).

Het Alzheimer Trefpunt Berkelland is een initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, in samenwerking met Careaz, Livio, Sensire, Voormekaar Berkelland en het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.

 

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar 06- 13514411, mail: oostgelderland@alzheimervrijwilligers.nl.

Kwaliteit woningen ProWonen goed

BORCULO – ProWonen heeft niet de juiste cijfers aangeleverd bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Daarom komt de wooncorporatie uit Borculo slecht uit het onderzoek van RTL Nieuws.

Hanke Struik, directeur bestuurder van de Achterhoekse wooncorporatie: “Er is een fout gemaakt in het aanleveren van de cijfers. Daar balen we enorm van. Zeker omdat het grootste deel van onze woningen juist een goede kwaliteit heeft. Woningen die volgens RTL Nieuws slecht zijn, heeft ProWonen nauwelijks. Van onze ongeveer 8.000 woningen valt meer dan 90% in de categorie voldoende tot goed. Ik kan niet genoeg benadrukken dat al onze woningen veilig zijn.” Een externe taxateur, die jaarlijks de het bezit van ProWonen taxeert, bevestigt dat de woningen van de wooncorporatie in goede staat zijn.

Andere normen
De norm die in het onderzoek van RTL Nieuws genoemd wordt, richt zich op technische gebreken. ProWonen kijkt echter veel kritischer dan de methodiek die de AW voorschrijft. In de beoordeling van de kwaliteit van haar woningen kijkt ProWonen verder dan alleen de technische gebreken: zo neemt zij in de beoordeling ook verduurzamingsmaatregelen en de toekomstige verhuurbaarheid mee. Daarmee geeft ProWonen zichzelf onnodig een lager cijfer dan door de AW gevraagd wordt. Hanke Struik: “Wij geven bijvoorbeeld een woning met enkel glas het cijfer 4. Daarmee zeggen we niet dat de woning matig of slecht is, maar voor ons betekent dat cijfer dat we de woning binnen 3 jaar van dubbel glas willen voorzien.”

Klanttevredenheid al jaren hoog
De klanttevredenheid is volgens de Aedes Benchmark al jaren hoog. In het afgelopen jaar heeft de corporatie slechts 30 klachten over het onderhoud gekregen, dat is 0,4% van al haar huurders. Ook tijdens de koffiegesprekken die medewerkers in juli met ongeveer 120 huurders hebben gehad, blijkt dat huurders heel tevreden zijn over ProWonen. Hanke Struik: “We gaan nu aan de slag om onze woningen te beoordelen die past binnen de methodiek van de AW. Dan kunnen we aantonen dat wij ook volgens die methodiek een goede sociale verhuurder zijn.”