Bestuur van Handbalvereniging HCW weer compleet


Gepubliceerd op

WINTERSWIJK – Voorafgaand aan het 25e jubileum jaar van de fusieclub HCW in 2018 heeft de vereniging het dagelijks bestuur weer compleet. Na aftreden van oud-voorzitter Richard Beernink einde seizoen 2015/2016 was er geen nieuwe kandidaat-voorzitter. Deze taken werden afgelopen seizoen verdeeld onder de overgebleven leden van het dagelijks bestuur, de secretaris en penningmeester.

Afgelopen 20 maart was de algemene ledenvergadering en tijdens deze vergadering kwam er een verrassend bericht vanuit het bestuur. Er had zich een kandidaat voor het voorzitterschap aangemeld maar ook een kandidaat voor de functie van secretaris. De verwarring was ontstaan, en al gauw werd er gevraagd wie de kandidaten zouden moeten zijn. Secretaris Cindy Bollen gaf aan dat ze vond dat ze moest kiezen tussen de twee functies die zij het laatste seizoen had ingevuld. Ze koos voor het voorzitterschap met in haar achterhoofd al een eventuele kandidaat voor de functie van secretaris. Deze kandidaat werd persoonlijk gevraagd of zij deze functie op zich wilde nemen, en na een bedenktijd van 2 dagen kwam het antwoord dat ze dat wel wilde doen.
Zo werd er naast een voorzitter ook een secretaris officieel gekozen en goed gekeurd door de aanwezige leden op de ledenvergadering. Het dagelijks bestuur is vanaf heden weer compleet en zal de komende jaren bestuurd worden door 3 vrouwen.

Sinds de fusie vanaf 1993 is er nog nooit een vrouwelijke voorzitter geweest, en dus ook geen vrouwelijk dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal vanaf heden bestaan uit: Cindy Bollen – Voorzitter Leonie Heinen – Secretaris Dorinda vd Akker – Penningmeester