18 april 2024
Home » Aalten » Tijdelijke opvang statushouders in Lichtenvoorde gaat door

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

LICHTENVOORDE – Op 18 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Oost Gelre in met het voorstel om statushouders tijdelijk op te vangen aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. Het college zette daarna alle financiële en organisatorische gevolgen op een rij. Hieruit bleek dat de tijdelijke opvang, samen met buurgemeenten Aalten en Winterswijk, op een goede manier georganiseerd kan worden. Het college heeft dan ook besloten om de opvanglocatie te realiseren.

De opvanglocatie wordt gerealiseerd aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde, in het gebouw van Careaz. De locatie staat op dit moment leeg. De opvanglocatie is beschikbaar voor tijdelijke opvang tot uiterlijk 1 september 2023.

Wat zijn statushouders?
Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor tenminste 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school.

Samenwerking met Aalten en Winterswijk
Het is de bedoeling om voor 1 december 2022 de eerste statushouders te verwelkomen. Naast Oost Gelre gaan ook vanuit de gemeenten Aalten en Winterswijk statushouders in de tijdelijke opvang wonen. De drie gemeenten werken samen op basis van gelijkwaardigheid en delen ieder in een derde van de kosten en baten en de aantallen statushouders. Op deze wijze werken de gemeenten samen aan een oplossing voor de asielcrisis.

Vervolghuisvesting
Het COA heeft de statushouders gekoppeld aan één van drie gemeenten. De statushouders krijgen vóór 1 september 2023 vervolghuisvesting aangeboden door de gemeente waar zij aan gekoppeld zijn.

Huisvesting voor maximaal 135 statushouders
Tot 1 september 2023 biedt de opvanglocatie waarschijnlijk plek voor maximaal 135 mensen tegelijkertijd. De meeste mensen arriveren vóór 31 december 2022 en stromen in de maanden daarna door naar vervolghuisvesting in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld.

Veelgestelde vragen en antwoorden
Bekijk een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden: www.oostgelre.nl/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-over-huisvesting-statushouders.