Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst helpt maatschappelijke accommodaties bij verduurzaming

Bronckhorst helpt maatschappelijke accommodaties bij verduurzaming

5802

BRONCKHORST – Maatschappelijke accommodaties kunnen aanspraak maken op een éénmalige subsidiebijdrage om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Voor de Subsidie verduurzamen maatschappelijke organisaties is komend jaar een bedrag van € 675.000 beschikbaar. Met dat geld helpt de gemeente eigenaren van maatschappelijke accommodaties om het energieverbruik omlaag te brengen en kosten te besparen.

De energietarieven blijven nog altijd stijgen. Voor veel maatschappelijke organisaties zijn de kosten om een accommodatie te runnen bijna niet meer op te brengen. Door te investeren in duurzaamheidsmaatregelen kan de energierekening omlaag en zijn de exploitatiekosten beter op te brengen.

Wethouder Evert Blaauw van leefbaarheid: “We kennen in Bronckhorst zo’n 60 maatschappelijke accommodaties. Die worden gebruikt door sport-, cultuur en welzijnsorganisaties en zijn een belangrijke schakel in onze samenleving. Ze dragen bij aan de leefbaarheid, het lokale voorzieningenniveau en het welbevinden van onze inwoners. Daarom willen we ze graag behouden. Bovendien dragen duurzame accommodaties bij aan de energietransitie. Het is belangrijk om deze accommodaties versneld te verduurzamen en hoge kosten te voorkomen.”

Subsidie verduurzamen maatschappelijke accommodaties
De subsidieregeling richt zich op de eigenaren van de accommodaties. Het is bedoeld voor maatregelen die alternatieve energiebronnen stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen. De gemeente heeft een lijst gemaakt van de maatregelen waaraan zij wil bijdragen. De eigenaren van de accommodaties komen zelf met plannen voor verduurzaming. De gemeente beoordeelt de plannen op de uitgangspunten van de regeling en verwijst naar andere subsidies of financieringsmogelijkheden (zoals een lening). Daar waar mogelijk zet de gemeente in op kennisdeling waarbij partijen, die inzetten op soortgelijke maatregelen, hun voordeel kunnen behalen. Aanvragen kunnen vanaf 15 november worden ingediend. Welke maatregelen voor vergoeding in aanmerking komen is te zien op www.bronckhorst.nl/duurzameaccommodaties.

Bijdrage gemeente
De gemeente draagt maximaal 50% bij van de gevraagde investering, tot een maximale bijdrage per maatschappelijke accommodatie. Uitzondering zijn de zogenaamde grotere energieverbruikers, de zwembaden, binnensportaccommodaties en de grotere buitensportverenigingen, die een grote warmtevraag kennen. Voor hen liggen de bedragen hoger.

Cofinanciering
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor landelijke subsidieregelingen. De rest moet de eigenaar zelf opbrengen, eventueel met hulp van sponsoren of door een lening af te sluiten. Daarvoor kunnen eigenaren terecht bij hun bank of bijvoorbeeld de stichting Waarborgfonds Sport.

Subsidie beschikbaar per 1 november 2022
De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022. In totaal is € 675.000 beschikbaar t/m november 2023.

Noodfonds voor accommodaties
Naast de uitvoeringsregeling is er tot 1 januari 2023, onder voorwaarden, een noodfonds beschikbaar voor maatschappelijke accommodaties die liquide problemen hebben als gevolg van de energiecrisis. Eigenaren die hier een beroep op willen doen kunnen zich melden via www.bronckhorst.nl/klopaan.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen