Home » Gem. Bronckhorst » Woningen in de Vordering in Vorden

BRONCKHORST – Het schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters. B en w van Bronckhorst gaan akkoord met de verkoop van het pand voor het realiseren van betaalbare starters-appartementen. We zien dat starters weinig kans maken in de huidige markt. Ook in Vorden is er weinig aanbod in dit segment. Het bouwen van starters-appartementen betekent een mooie aanvulling op andere woonplannen in Vorden waarbij meer aandacht is voor senioren. Hergebruik van het bestaande pand is uitgangspunt. Het gebouw krijgt hiermee een tweede leven en het draagt bij aan duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen.

Vastgoed gemeente voor woningbouw
De komende periode brengt de gemeente vijf eigen locaties in om de woningbouw te versnellen. Eén daarvan is de voormalige basisschool De Vordering. Omdat het om een belangrijk project voor de leefbaarheid van Vorden gaat, is Stichting Vordens Belang betrokken bij dit proces.

Duurzaam hergebruik pand
De gemeente wil het pand verkopen aan een partij die er appartementen voor starters in maakt. Dit mag ook een groep starters zijn (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) die gezamenlijk optrekken. Voor de realisatie van appartementen is een wijziging van de bestemming nodig. Dit gaat volgens de reguliere procedure. Hierbij krijgt de toekomstige koper van het pand de opdracht om met de buurt in gesprek te gaan over hun plan. In het voorjaar 2022 is een eerste gesprek geweest met de direct omwonenden over de plannen.

De verkoop van het pand start begin november. De gemeente streeft ernaar om voor eind maart 2023 de koopovereenkomst en de akte te tekenen.