Home » Bredevoort » Democratie onder druk – VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk

Democratie onder druk – VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk

382

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 2 februari 2024 staat de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort in het teken van onze veranderende democratie. Het vertrekpunt is de documentaire ‘Weerbare Democratie’: ‘De polarisatie groeit, de electorale steun voor populisten is erg groot. Overal zijn grote groepen ‘ontevredenen’ te vinden. Is onze democratie sterk genoeg om deze kloof te overbruggen?’

Democratie in Nederland en in de Achterhoek
Hoe staat het met de Nederlandse democratie? We kiezen onze volksvertegenwoordigers en hopen dat zij ons daadwerkelijk vertegenwoordigen. Dit gebeurt vaak, maar soms ook niet. Er is een kloof ontstaan tussen de gevestigde machten en degenen die zich niet vertegenwoordigd voelen, het zogenaamde ‘afgehaakte Nederland’. De populistische vertegenwoordigers krijgen steeds meer invloed op het proces, wat het risico op een afglijden naar totalitarisme met zich meebrengt. Hoe evolueren we naar een betere en meer democratische vorm van bestuur? Hoe kunnen we in de Achterhoek meer inwoners betrekken bij de democratie?

De Meet Up
Tijdens de Meet Up bespreken we de toenemende polarisatie en het vastlopen van de democratie in haar huidige vorm. Het gesprek richt zich op mogelijke oplossingen en alternatieven, zowel aan de ‘systeemkant’ als aan de ‘mensenkant’. We willen nadenken over hoe verschillende groepen met elkaar in gesprek kunnen komen en de verbinding kunnen zoeken. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen zich vertegenwoordigd voelen? Hoe kan het systeem meer vertrouwen creëren?

Gastsprekers
De gastsprekers van de avond zijn Robin Koster en Martin Pragt. Robin Koster, strategisch adviseur en directeur bij Moventem, is gespecialiseerd in het organiseren van burgerberaden. Martin Pragt, actief in de armoedebestrijding, werkt met ervaringsdeskundigen op het gebied van sociale uitsluiting. Samen zullen ze bespreken hoe verschillende ‘bubbels’ met elkaar in contact kunnen komen.

Deelname en Aanmelding
Bent u geïnteresseerd in deze alternatieve benadering van democratie? Heeft u ideeën voor aanvullingen op het huidige democratische stelsel of ervaring met het overbruggen van de kloof? U bent van harte uitgenodigd om mee te praten!

De Meet Up vindt plaats op 2 februari 2024, om 20:00 uur in de Koppelkerk te Bredevoort. Tijdens deze avond gaan de gasten en het publiek in gesprek over de ontwikkelingen in de democratie, zowel landelijk als regionaal. De Tegenlicht-uitzending ‘De Weerbare Democratie’ is terug te kijken via de VPRO.

Voor een vlotte technische voorbereiding wordt aanbevolen om u aan te melden via de website van de Koppelkerk: www.koppelkerk.nl. De toegang tot de Meet Up is gratis; een vrije gift voor de organisatie wordt op prijs gesteld.

Bron(nen) & Afbeelding(en)