20 mei 2024
Home » Bredevoort » Kenniscafé –  Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu Epidemiologie

Kenniscafé –  Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu Epidemiologie

641

BREDEVOORT – Volgens Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Milieu Epidemiologie, is een brede visie op de leefomgeving nodig om gezondheidsrisico’s voor mens en dier beter te begriipen. Wat betekent dat eigenlijk, ‘One Health’?

Snijvlak
Prof. dr. ir. Lidwien Smit is hoogleraar One Health en Milieu-Epidemiologie en hoofd van de ‘One Health Microbial’ groep van het Institute for Risk Assessment Sciences. Dat is een mond vol, en het klinkt misschien niet iets waar we allemaal mee te maken hebben. Toch is dat wel zo: Smits onderzoek speelt zich af op het snijvlak van mens, dier en milieu. One Health is een manier om naar gezondheid te kijken waarbij mens, dier en leefomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zoönoses
Smits expertise ligt op het gebied van luchtwegaandoeningen en infectieziekten. Ze is hoofdonderzoeker van een grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van veehouderijen. Deze studie onderzoekt o.a. infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan, oftwel: zoönoses. Daarbij is ze projectleider van Clean Air for Everyone (CLAIRE), een breed project waarin wordt onderzocht  wat voor effect ventilatiesystemen hebben op de verspreiding in de lucht van ziekten zoals COVID.

In haar onderzoek schuwt Smit het recht in de ogen kijken van morele dilemma’s niet. Zoals ze zei in een gesprek met Franck Meijboom voor Vetscience International: ‘De meeste mensen zijn het erover eens dat het onmogelijk is om met de huidige dieraantallen en omstandigheden het duurzaamheidsvraagstuk op te lossen. Maar ik wil geen botte uitspraken doen over vermindering van dieraantallen, waarmee ik de nuance mis. Of we nu één of vijftien miljoen varkens hebben in Nederland, het is mijn taak om te kijken wat dat betekent voor de volksgezondheid. Bovendien is vermindering van de veestapel geen makkelijke oplossing voor het probleem. Het gaat erom hoe we de overige veehouderij inrichten. Willen we biologische landbouw met veel ruimte voor de dieren, of dierenflats waarbij we alle landbouw in één gebied concentreren? Hoe waarborgen we milieu en volksgezondheid?’

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: Vrijdag 15 maart 2024
Aanvang: 20:00, deur open 19:30
Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl
Meer informatie: info@koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!