Home » Gem. Bronckhorst » Bestemmingsplanherziening voor sportcomplex Keijenborg

Bestemmingsplanherziening voor sportcomplex Keijenborg

296

BROCKHORST/KEIJENBURG – Het college van b en w verleent medewerking aan een bestemmingsplanherziening voor de bouw van het ‘Sportcomplex Bronckhorst Midden’. Dat betekent dat de bouwmogelijkheden binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ worden gewijzigd om de nieuwbouw van een multifunctioneel sportgebouw mogelijk te maken.

Op 25 maart jl heeft de gemeenteraad besloten om een bijdrage van 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van dit multifunctionele sportcomplex. De bestemmingsplanherziening is de basis voor een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning geeft de uiteindelijke toestemming voor de bouw.

Uitwerking plannen
Op dit moment worden de voorwaarden uit het raadsbesluit uitgewerkt. De initiatiefnemers hebben hiervoor met de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Ze zijn nu bezig met het uitwerken van onder andere de volgende zaken:

  • het opzetten van een stichtingsvorm voor 1 januari 2022.
  • Goedkeuring van de leden op (financiële) bijdragen door de diverse gebruikers.

(Tennisvereniging de Keislag heeft al akkoord gegeven op de ontwikkeling Bronckhorst Midden.)

  • Medewerking te verlenen aan aanvraag dorpendeal. Dit is een subsidieaanvraag met als doel sociale cohesie, verbondenheid en het versterken van de leefbaarheid
  • Het verder uitwerken van het bouwheerschap, zoals een bouwdepot, subsidiebijdrage, inzet zelfwerkzaamheid;
  • Overdracht gronden.

Huidige sportzaal verouderd
De huidige gymzaal in Keijenborg is meer dan 40 jaar oud en gedateerd, niet duurzaam en voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Het gebruik door binnensportverenigingen in Bronckhorst Midden is hoog. Om die reden kunnen niet alle binnensportverengingen uit het gebied in sporthal de Kamp terecht. De nieuwe sportzaal wordt onderdeel van een sportcomplex in Bronckhorst Midden en komt op het terrein van de Sportvereniging Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook tennisvereniging de Keislag toegevoegd aan het sportcomplex. Een nieuwe stichting wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het sportcomplex. De gebruikers dragen een bedrag van ruim 2 miljoen euro bij.