21 april 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst verlengt moratorium windenergie

Bronckhorst verlengt moratorium windenergie

652

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

BRONCKHORST  – In Bronckhorst heeft de gemeenteraad onlangs besloten het bestaande moratorium op grootschalige windenergieprojecten te verlengen. Dit besluit houdt in dat er tot uiterlijk 1 april 2024 geen nieuwe vergunningsaanvragen voor dergelijke projecten worden behandeld. Deze verlenging is een tijdelijke maatregel in afwachting van de definitieve vaststelling van de Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal, die nu gepland staat voor februari 2024.

De reden voor deze verlenging is tweeledig. Ten eerste geeft het de gemeente de tijd om het herijkte windbeleid als onderdeel van de Routekaart grondig te formuleren. Ten tweede is er meer tijd nodig om de complexe uitdagingen rond netcongestie – een belangrijk aspect in de planning van energieprojecten – zorgvuldig in kaart te brengen. Het uiteindelijke besluit over het al dan niet plaatsen van windmolens zal onderdeel zijn van deze Herijkte Routekaart. Het is belangrijk te benadrukken dat deze maatregel een voorzorgsmaatregel is om te zorgen voor een weloverwogen en duurzame energiestrategie in de gemeente Bronckhorst.