Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst vraagt inwoners mee te denken over woon-zorgvisie

Bronckhorst vraagt inwoners mee te denken over woon-zorgvisie

130

GRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst werkt aan een nieuwe woon-zorgvisie en nodigt haar inwoners uit om mee te denken. Van jong tot oud, iedereen krijgt de kans om zijn of haar mening te geven over de toekomst van wonen en zorg in de gemeente. Inwoners kunnen tot 23 augustus hun input geven door een vragenlijst in te vullen op www.moventem.nl/bronckhorst.

Voor degenen die liever schriftelijk of mondeling reageren, biedt onderzoeksbureau Moventem de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen via (0575) 84 37 38. Inwoners die deelnemen aan het inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ hebben de uitnodiging voor dit onderzoek al via e-mail ontvangen.

Een Gemeente die Een Thuis Biedt
De gemeente Bronckhorst streeft ernaar een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht de behoefte aan zorg en ondersteuning. Dit betekent dat er voldoende aantrekkelijke woningen moeten zijn waar mensen veilig, gezond en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Daarbij is het belangrijk dat er ook woningen beschikbaar zijn die aangepast zijn aan de specifieke behoeften van sommige inwoners.

Zorg op Maat
Naast aangepaste woningen is het van belang dat er goede zorg, begeleiding en ondersteuning beschikbaar is voor degenen die dat nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke ondersteuning tot langdurige zorg. Bronckhorst wil ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht hun situatie, volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Inspraak van Alle Inwoners
De gemeente hoopt met deze vragenlijst een breed scala aan meningen te verzamelen. Voorbeelden van vragen zijn: Hoe ervaart u uw huidige woning en hoe ziet u de toekomst? Bent u tevreden met uw woning of overweegt u te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen?

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de woon-zorgvisie verder te ontwikkelen. Deze visie wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat er beleid gemaakt kan worden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Bronckhorst.