18 april 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorster raad stemt in met RES 1.0 Achterhoek

Bronckhorster raad stemt in met RES 1.0 Achterhoek

317

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

BRONCKHORST – Gisteren stemde de Bronckhorster raad in met de Achterhoekse Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat dat de regio in 2030 1,35 TWh* aan duurzame energie wil opwekken met zon en wind. Bronckhorst is één van de acht gemeenten die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RES, samen met provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Netbeheerder Liander is samenwerkingspartner. Zij werken samen onder het motto Samen d’r an! Ofwel: iedereen doet wat om de CO2-uitstoot te verminderen.

De Achterhoekse RES 1.0 beschrijft een regionale koers met afspraken en plannen. Om de contouren van de RES 1.0 te ontwikkelen namen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en agrariërs deel aan online sessies en een peiling. Hieruit kwam naar voren dat de Achterhoek veel ruimte biedt om duurzame energie op te wekken met zon en wind, maar dat er selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap moet worden omgegaan. De raad is steeds op gezette momenten betrokken en geïnformeerd.

Verrijken van bestaand beleid
De RES 1.0 is gebaseerd op bestaand Achterhoeks beleid. Met de RES 1.0 draagt de Achterhoek 1,35 TWh bij aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Ruim een derde hiervan is al gerealiseerd of zit met concrete projecten in de pijplijn. De rest wordt zoveel mogelijk met grootschalige zon-op-dak projecten gerealiseerd.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Voor Bronckhorst vormt de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 de basis van onze inzet. De recente besluitvorming rond windenergie nemen we daarbij mee.”

Lokaal bijdragen, lokaal profiteren
Alle RES-partners vinden het uitgangspunt ‘lokaal bijdragen, lokaal profiteren’ belangrijk. Zij gaan lokaal (collectief) eigendom verder uitwerken. De spelregels voor omwonenden en lokale energiecoöperaties worden in de regio met elkaar afgestemd, zoals minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap.

Samen d’ran
Tot eind december staat de ontwerp-RES 1.0 op de agenda’s van de gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap ter besluitvorming. Daarna wordt deze ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Bij de uitvoering zijn voornamelijk de gemeenten aan zet, in nauwe samenspraak met hun inwoners. Meer informatie vindt u op www.res-achterhoek.nl/ontwerpRES1

*Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Ter referentie: een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar en een smartphone 2 kWh. Een gemiddeld huishouden gebruikt gemiddeld 3500 KWh per jaar.