Home » Gem. Bronckhorst » Hoe houden we ontmoeting, bewegen en sport in Bronckhorst?

Hoe houden we ontmoeting, bewegen en sport in Bronckhorst?

673

BRONCKHORST – Bronckhorst wil levendige kernen, sterke verenigingen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Dichtbij huis waar dat kan, goed bereikbaar als dat niet lukt. Om dit mogelijk te maken en in de toekomst te behouden, zoekt de gemeente de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inwoners krijgen een belangrijke rol. Zij stellen zelf de gebiedsplannen per gebied op, binnen gestelde kaders. De gemeente faciliteert en ondersteunt. Samen gaan we op zoek naar de leefomgeving van de toekomst.

Per gebied een plan voor een toekomstbestendige leefomgeving
De samenleving verandert. Daarmee veranderen ook de eisen die we aan de leefomgeving stellen. Gemeente Bronckhorst ziet mogelijkheden in slimme verbindingen tussen inwoners, organisaties, clubs en verenigingen om leefbaarheid en sport te behouden. Ook kunnen er investeringen nodig zijn op het gebied van menskracht, samenwerking of financiën. Dit geheel wordt verwerkt in vijf afzonderlijke gebiedsplannen. Deze plannen vormen de leidraad voor de ontwikkelingen die de komende tijd nodig zijn.

Inwoners in het hart van het project
De samenleving staat in het hart van ieder gebiedsplan. De inwoner weet wat er speelt. Daarom zoekt de gemeente enthousiaste inwoners die samen de kerngroep willen vormen en het lokale plan willen opstellen. Iedereen is welkom. Jong of al wat ouder, actief in een vereniging of niet. De gemeente Bronckhorst ondersteunt waar nodig. Bijvoorbeeld door het aanleveren van beschikbare informatie, het geven van advies en ondersteuning. De startbijeenkomst is op 13 maart. Meer informatie over de bijeenkomst en het project staat op www.bronckhorst.nl/gebiedsplannen-leefbaarheidensport.

Wethouder Evert Blaauw benadrukt het belang van samenwerking: “We zien prachtige initiatieven in onze samenleving. Mensen die zich inzetten voor leefbaarheid, sport en cultuur in hun omgeving. Wij vragen deze mensen mee te denken en overstijgend naar het gebied te kijken. Door deze energie te bundelen, weet ik zeker dat er ideeën ontstaan waar anders niet aan was gedacht.”

Alle inwoners praten mee
De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan voor het gebied. De samenleving wordt uitgenodigd mee te praten en ideeën aan te leveren. Hoe, waar en wanneer deze interactie plaatsvindt, kan per gebied verschillen. Dit wordt via de kanalen van de gemeente en via de kanalen in de verschillende gebieden bekendgemaakt.

Project loopt in voorjaar en zomer van 2024
Het project loopt in de eerste helft van het jaar. Op 13 maart is de startbijeenkomst. In maart worden de vijf kerngroepen geformeerd. Daarna gaan zij aan de slag. Zij presenteren de concept-gebiedsplannen in juli aan de samenleving, het college van b&w en de gemeenteraad. Iedereen kan op dat moment op de plannen reageren en ideeën aandragen. Direct na de zomer worden de definitieve gebiedsplannen gepresenteerd aan de gemeenteraad.