Home » Gem. Bronckhorst » Inwoners Bronckhorst tevreden over Wmo en jeugdhulp

Inwoners Bronckhorst tevreden over Wmo en jeugdhulp

812

BRONCKHORST – Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn. Dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2022 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die van maart 2022 tot en met juni 2023 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. Wethouder Evert Blaauw van Zorg: “Het is enorm belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op betrouwbare en goede zorg. De gemeente is daarin een belangrijke schakel. Ik ben blij te merken dat ook inwoners onze dienstverlening al jaren positief waarderen”.

Wmo
De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 91% van de respondenten in de gemeente Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. Cliënten voelen zich serieus genomen (94%). Ook vinden ze dat ze snel geholpen worden (83%)

Jeugdhulp
De vragen over de jeugdhulp gaan over de toegankelijkheid van voorzieningen, de uitvoering van de zorg en de effecten van de zorg. Het meest tevreden zijn de respondenten over de vriendelijkheid van de medewerker (100%). De ouders en jongeren zijn erg tevreden over de snelheid waarmee de gemeente een beslissing heeft genomen over de hulp (87%). Ouders en jongeren voelen zich respectvol behandeld (94%). Ook geven zij aan dat zij door de ondersteuning beter dingen kunnen doen, (79%) dat men zich door de ondersteuning beter kan redden en dat men door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven heeft (71%).

Respons
De gemeente Bronckhorst is tevreden over het aantal mensen dat de vragenlijst invulde. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de keukentafelgesprekken over jeugdhulp zijn 386 ouders en 297 jongeren aangeschreven. 93 ouders en 35 jongeren vulden de vragenlijst in. Daarmee is de respons 19,2%. Ook zijn 251 ouders en 176 jongeren aangeschreven die gebruik maken van jeugdhulp. Zij ontvingen de brief drie tot zes maanden na de start van de jeugdhulp. Hiermee is de respons 14,1%. Van de 1.344 cliënten die zijn aangeschreven over hun ervaring met het keukentafelgesprek met de sociaal consulent vulden 758 cliënten deze vragenlijst in. Daarmee is de respons 56,4%. Mensen die drie tot zes maanden na start van de zorg nog gebruik maakten van de Wmo zijn aangeschreven. Dit waren 920 cliënten. Hiervan hebben 412 cliënten de vragenlijst ingevuld. Daarmee is de respons 44,8%.