21 mei 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Monumentale linde Hengelo (Gld) blijft behouden

HENGELO – De monumentale Linde aan de Regelinkstraat blijft staan. Wel moeten er maatregelen worden genomen om de boom nog zo lang mogelijk te behouden.

De kroon van de boom wordt verkleind door de kroondelen in te korten en de breukgevoelige takken te verwijderen. Dit is nodig om het gewicht in de kroon van de boom te verminderen en zo de kans op omvallen of afbreken te verkleinen. Het inkorten van de kroondelen gebeurt nadat de boom al haar bladeren heeft laten vallen.

Slechte conditie, toch levensvatbaar
De conditie van de boom is onvoldoende. De boom is aangetast door honingzwam waardoor in de stamvoet en in een klein deel van de wortelkluit houtrot is ontstaan. Daarnaast zijn de kroondelen ingerot wat de kans op afbreken verhoogd. Ook is de stam volledig hol met een restwand van ongeveer 5 cm en vertoont de boom lichte scheefstand richting de rijbaan. Ondanks dat de conditie van de linde onvoldoende is, is de boom nog wel levensvatbaar. Om de boom toch nog zo lang mogelijk te behouden zijn deze maatregelen noodzakelijk.

Second opinion
Eind 2020 heeft de gemeente Bronckhorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van de monumentale linde aan de Regelinkstraat in Hengelo Gld. Door diverse bezwaren heeft gemeente Bronckhorst de vergunningaanvraag ingetrokken en een second opinion uit laten voeren. Het doel van deze second opinion was om duidelijkheid te geven of de monumentale linde nog duurzaam behouden kan blijven. De uitkomst van de second opinion is besproken met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Ook de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft via de Bomenwacht Oost Gelre een onafhankelijke boomspecialist ingeschakeld. Gezamenlijk zijn alle partijen tot een eensluidend antwoord gekomen


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!