24 april 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Nieuw beleid voor inwoners die het financieel moeilijk hebben in Bronckhorst 

Nieuw beleid voor inwoners die het financieel moeilijk hebben in Bronckhorst 

878

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst wil inwoners die het financieel moeilijk hebben duurzaam ondersteunen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze deelnemen aan activiteiten op school, aan sport en cultuur en met hun maatjes mee kunnen doen. Daarom stelden b en w bestaanszekerheid beleid op voor de periode 2024-2027. Het voorstel wordt naar verwachting in januari 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 

Financieel fit blijven
Het beleid is erop gericht, passende ondersteuning te bieden aan verschillende groepen inwoners (zoals kinderen, gezinnen, ouderen en migranten) met regelingen die beter aansluiten op hun behoeften. Om financiële problemen te voorkomen, worden er bijvoorbeeld geldlessen op school gegeven en kunnen volwassenen cursussen volgen om financieel fit te blijven. Het beleid ondersteunt inwoners om mee te kunnen doen aan de samenleving. Zodat kinderen bijvoorbeeld zwem- of muzieklessen kunnen krijgen en ouderen mee kunnen doen aan activiteiten, zodat zij niet eenzaam worden.

Oorzaak oplossen
Ook is er meer begrip en bewustwording nodig voor schaamte rond financiële nood. De gemeente richt samen met maatschappelijke partners en ondernemers een platform op om het taboe op geldzorgen te verminderen. Dit platform is bedoeld om de wisselwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en het sociale team van de gemeente te versterken, zodat we kwetsbare groepen beter in beeld krijgen. Mensen vragen vaak pas laat hulp en kunnen daardoor in een isolement raken. In Bronckhorst worden problemen vaak onderling opgelost. Bijvoorbeeld door een werkgever die een aantal zorgnota’s voorschiet voor de werknemer. Dit is een kracht, maar als de oorzaak niet wordt opgelost kunnen de problemen zich opstapelen. Wethouder Evert Blaauw: “Veel mensen schamen zich omdat ze niet rond kunnen komen. Bijvoorbeeld als kinderen door geldgebrek niet mee kunnen doen. Dat vraagt om meer begrip en bewustwording bij maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners, zodat onze inwoners eerder aan de bel trekken als ze ondersteuning nodig hebben.”

Meer inzicht met praktische informatie
We hanteren de inkomensgrens van 130% boven het bestaansminimum om meer inwoners in armoede te ondersteunen met regelingen. Ook passen we bestaande regelingen aan zoals een budget per kind om te besteden aan producten of diensten bij specifieke winkels, bedrijven en verenigingen in Bronckhorst. Om inwoners beter inzicht te geven in onze ondersteuningsmogelijkheden bij levensgebeurtenissen (zoals verhuizen, geboorte of scheiden) vinden ze op het nieuw te ontwikkelen platform praktische informatie, tips en een overzicht van relevante regelingen. Een kaart van de gemeente geeft aan waar ze terecht kunnen voor voorzieningen die betrekking hebben op bestaanszekerheid. We bereiken meer verschillende groepen inwoners door de samenwerking met (maatschappelijke) organisaties en werkgevers te versterken. 

Inwoners die moeite hebben om financieel rond te komen kunnen voor ondersteuning terecht bij onze sociale teams in vijf dorpen (meer info www.bronckhorst.nl/sociale-teams).