Categoriearchief: Bredevoort

Ontwerpbestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas ingetrokken

BREDEVOORT – Sinds 6 april ligt het ontwerpbestemmingsplan voor recreatiegebied De Slingeplas in Bredevoort ter inzage. Dit plan biedt ontwikkelingsruimte voor maximaal 50 recreatieverblijven, maximaal 20 camperplaatsen, een groepsaccommodatie en een voorzieningengebouw. Daarnaast biedt het ruimte voor het organiseren van evenementen op het recreatieterrein. Omdat de afgelopen weken is gebleken dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor dit plan, heeft het college van B&W op 7 juni 2018 besloten het plan in te trekken.

Het bestemmingsplan is een uitwerking van de op 16 februari 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Slingeplas en het in 2013 ondertekende Bestuursconvenant. Tijdens een inloopbijeenkomst op 12 april 2018 bleek dat het plan veel vragen opriep bij omwonenden en dat er grote behoefte was aan meer informatie.

Onvoldoende draagvlak
Na de eerste bijeenkomst is de terinzagetermijn verlengd. Ook werden er drie nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar Leisurelands, de eigenaar van het recreatiegebied, het plan heeft toegelicht en vragen beantwoordde. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er onvoldoende draagvlak is voor het huidige plan. De opmerkingen en bezwaren zijn niet met enkele planaanpassingen op te lossen; de standpunten liggen daarvoor te ver uit elkaar. Er zijn inmiddels zeven zienswijzen ingediend, waaronder een zienswijze die door bijna 500 mensen is ondertekend.
Nu er onvoldoende draagvlak blijkt voor het huidige plan, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan in te trekken. De geplande bijeenkomst op 14 juni vervalt.

Nieuw gebiedsproces
Het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan betekent niet dat ontwikkeling van het recreatiegebied van de baan is. Er zijn immers met Leisurelands afspraken gemaakt over de instandhouding van het recreatiegebied en toevoeging van nieuwe economische functies. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie Slingeplas.
De Slingeplas heeft ook een bovenlokale functie. Nieuwe recreatieve functies op de Slingeplas kunnen de vrijetijdseconomie een impuls geven. Het biedt kansen voor meer (dag)bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

Via een gebiedsproces wordt nader onderzocht op welke wijze de kaders van het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie (opnieuw) uitgewerkt kunnen worden. Hoe dit proces wordt vormgeven stemt de gemeente Aalten in juli/augustus af met Leisurelands en met de samenleving. Het (inhoudelijk) gebiedsproces kan dan van september tot en met december worden doorlopen.

Exclusieve rondleiding door verzamelaars

BREDEVOORT – Tot en met zondag 10 juni is er een overzichtsexpositie van Anton Heyboer te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni geven de Heyboer-verzamelaars Willy en Trees van Kleef een exclusieve rondleiding door hun Heyboer-collectie.

De Zeister tweeling Trees en Willy van Kleef had jarenlang persoonlijk contact met Anton Heyboer, en nu nog met zijn vijf vrouwen. Hun collectie van Anton Heyboer bestaat uit zo’n vier honderd werken, waarvan er een kleine tachtig in de Koppelkerk te zien zijn. Heyboer zelf noemde het de mooiste en grootste collectie van zijn werk.
Achter veel werk van Heyboer schuilt vaak een diepere betekenis. Door het persoonlijk contact hebben de zussen goed inzicht in de gedachten van Heyboer en de betekenis van de symboliek in zijn werk. Maar ook over het persoonlijk leven van Heyboer kunnen zij veel vertellen. Zo leert de bezoeker niet alleen de kunst, maar ook Anton Heyboer zelf beter kennen.

Er is een select aantal plaatsen beschikbaar voor de rondleidingen. Reserveren kan via de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: zaterdag 9 en zondag 10 juni
Tijd: 14.00 en 15.00 uur
Entree: € 5,- incl. kop koffie/thee
Reserveren: koppelkerk.nl

Lezing over het leven en werk van Anton Heyboer

BREDEVOORT – Zaterdagavond 12 mei geven Heyboer-verzamelaars Willy en Trees van Kleef een lezing over het leven en werk van Anton Heyboer in de Koppelkerk in Bredevoort. De lezing sluit aan bij de overzichtsexpositie van Heyboer die momenteel in de Koppelkerk te zien is.

Bij Anton Heyboer denkt men aan zijn vijf vrouwen en zijn schilderijen. In die volgorde. De Zeister tweeling Trees en Willy van Kleef had jarenlang persoonlijk contact met Heyboer, en nu nog met zijn vrouwen. Hun collectie van Anton Heyboer bestaat uit zo’n 400 werken, waarvan er een kleine tachtig in de Koppelkerk te zien zijn. Heyboer zelf noemde het de mooiste en grootste collectie van zijn werk.

De zussen vertellen het héle verhaal over het leven van Heyboer en zijn manier van werken aan de hand van veertien schilderijen van Heyboer. Zijn ‘goede’ werken, zijn vriendschappen met Mulisch, Bomans, zijn verblijf in een Duits werkkamp en opname in psychiatrische inrichting Santpoort. Wie was deze excentrieke man, die alle conventies – van de kunstwereld tot het huwelijk – aan zijn laars lapte? De lezing geeft een unieke inkijk in het leven en werk van een kleurrijke, onconventionele kunstenaar en persoonlijkheid.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: zaterdag 12 mei
Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: € 7,50
Reserveren: www.koppelkerk.nl

Jaarlijkse Piekenpoets weekend

BREDEVOORT – Compagnie Onversaegt houdt zicht bezig met het zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen van het leven van een compagnie huursoldaten van het Staatse leger tijdens de 80-jarige oorlog.

Zaterdag 21 en zondag 22 april was er een kampement opgebouwd langs de gracht in Bredevoort. Compagnie Onversaegt had speciaal voor dit weekend bevriende re-enactergroepen uitgenodogd. Deze groepen hadden ook hun kampement opgeslagen op de groenstrook naast het Grachthuys.

Zowel als op de zaterdag en zondag werden er oefeningen musket schieten gegeven en werd er een zesponder kanon afgevuurd. Tevens werd er door de re-enacters een demonstratie gegeven op het plein op het Zand.

Nieuwe expositie bij Foto21Bredevoort

BREDEVOORT – Sinds enkele jaren werkt hij als beeldend kunstenaar voornamelijk met fotografie als medium. Hij heeft een voorliefde voor grafische elementen, hetgeen duidelijk zichtbaar is in zijn composities. Lijnen en vormen die hij in architectuur vindt spelen een belangrijke rol in de abstracte afspiegeling van de werkelijkheid die hij met zijn camera vangt. De camera biedt hem de mogelijkheid om de werkelijkheid te isoleren, in te kaderen en een nieuwe context te geven. Hij vindt het ongelooflijk fascinerend om de abstracte eigenschappen die in het dagelijks leven te vinden zijn te ontdekken en vast te leggen.

Hij reist veel om nieuw werk te maken waarbij hij zich laat inspireren door de nieuwe omgevingen waar hij zich doelbewust in plaatst. Tijdens zijn expositie in Foto21 zal hij verschillende werken laten zien die een indruk geven van de ontwikkeling die hij als fotograaf gedurende de laatste jaren heeft doorgemaakt.

28 april t/m 3 juni 2018
Alledaags Abstract – Maarten Rots

FOTO21 BREDEVOORT
‘t Zand 21,
7126 BG Bredevoort
tel 0543 452006
bgg 0543 451053 of 0543 451842

email: info@foto21bredevoort.nl
website: www.foto21bredevoort.nl

Openingstijden:
wo t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur