Categoriearchief: Bredevoort

Bredevoort: 6 januari – Shakespeare in een nieuw jasje

BREDEVOORT – Zaterdagavond 6 januari treedt de Duitse theatermaakster Barbara Engelmann (bekend van radio WDR) samen met Rainer Heeke op in de Koppelkerk met een moderne uitvoering van Shakespeare’s Much Ado About Nothing, onder de titel So viel Gerede! – Zoveel gezwets!

‘Ik verbaas me dat u nog steeds aan het woord bent! Geen mens ziet u staan!’ – ‘Ach, mijn beste Dame Verachting! Jij leeft ook nog?’ – ‘Hoe zou de verachting ook moeten sterven, als zij door iemand als u wordt gevoed?’ Dit verbale geweld komt niet uit een televisiedebat tussen Hillary Clinton en Donald Trump, maar uit een 16e-eeuwse komedie van William Shakespeare ‘Much Ado About Nothing’ (‘Veel gedoe om niks’).

Bovenstaande kemphanen zijn Beatrice en Benedict, de hoofrolspelers van het stuk. De komedie draait om de bruiloft van Hero en Claudia. Waar het huwelijk door alle partijen wordt toegejuicht, stelt een lasteraar plots de bruid in een kwaad daglicht. De – tot dan toe smoorverliefde – bruidegom raakt overtuigd en verstoot zijn bruid! Maar, zoals een komedie betaamt, komt alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht. Van meet af bekijken Beatrice (vriendin van de bruid) en Benedict (vriend van de bruidegom) het voorval met argwaan en scepsis. Met een vuurwerk van sarcasme en scherpzinnigheid omlijsten zij het voorval.

‘So viel Gerede!’ (‘Zoveel gezwets!’) wordt opgevoerd door theatermaakster Barbara Engelmann en tegenspeler Rainer Heeke. Engelmann is bekend van hoorspelen op de Duitse radio WDR en NDR. Het stuk wordt uitgevoerd in het Duits, maar is zeer toegankelijk en daarom eenvoudig te volgen voor het Nederlandse publiek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: zaterdag 6 januari
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: € 7,50
Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005

Foto’s:

  1. Barbara Engelmann. (c) Simone Grazzi
  2. Barbara Engelmann. (c) Kiko Moreno

Shakespeare’s Much Ado About Nothing in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Theatermaker Barbara Engelmann (bekend van Radio WDR) herontdekte Shakespeare’s zeventiende eeuwse komedie Much Ado About Nothing en doopte het om tot So viel Gerede! Samen met Rainer Heeke staat zij op zaterdag 6 januari op de bühne in de Koppelkerk.

De temperamentvolle komedie handelt over Beatrice en Benedict en is een vuurwerk van sarcastische en scherpzinnig opmerkingen. Een stuk vol dwaling en verwarring. Uiteindelijk komt natuurlijk alles tot een gelukkig einde en openbaren de hoofdrolspelers hun eigen gevoelens voor elkaar.

So viel Gerede wordt in toegankelijk Duits opgevoerd en is eenvoudig te volgen voor het Nederlandse publiek. Barbara Engelmann is als theatermaker en actrice bekend van de hoorspelen van Radio WDR en Rainer Heeke is in de regio niet alleen bekend als antiquarische boekhandelaar, maar ook als verteller en voordrager.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: zaterdag 6 januari
Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: € 7,50
Reserveren: www.koppelkerk.nl

Achterhoekse meesters in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Deze winter toont de Koppelkerk vijf meesters in de schilderkunst die hun hart verloren aan de Achterhoek. De expositie is te zien van 12 januari tot en met 2 april en wordt elke vrijdag, zaterdag en zondag verrijkt met een rondleiding om 14.00 en 15.00 uur.

Joop Kruip (1935-2016) uit Aalten leefde van en voor de kunst. Hij was een zeer veelzijdig kunstenaar en liet een oeuvre na dat reikt van olieverf tot gouaches, van beeldhouwwerk tot mozaïek.

Toon Klaver (1933) uit Lochem zou een Nederlandse impressionist kunnen worden genoemd. Een warm kleurenpalet kenmerkt zijn werk. Composities van stillevens, naakten en stadsgezichten worden rechtstreeks met de kwast op het doek gezet.

Voordat Hennie de Korte (1941) neerstreek in Aalten woonde hij lange tijd in Australië. Hij raakte gefascineerd door havens van vreemde landen. De dromerige en verstilde sfeer van zijn schilderijen doet denken aan de Haagse School.

Creëren werd Gerard Velthuis (1935) uit Westendorp met de paplepel ingegoten. Nadat hij zijn vader als meubelmaker opvolgde, richtte hij zich vanaf 1995 volledig op schilderen en beeldhouwen. De inspiratiebron voor zijn kleurrijke doeken is altijd het Achterhoekse en Twentse land.

Riek van der Lichte (1908-2001) leerde de kneepjes van het vak in het Rijksmuseum in Amsterdam. In de hongerwinter trok zij samen met haar zus naar het Winterswijkse Woold. Als Amsterdams meisje verloor zij haar hart aan het Achterhoekse land.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Looptijd expositie: 12 januari t/m 2 april 2018
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Entree: € 5,- incl. kop koffie of thee

Open Avond over moderne Landbouw

OOST GELRE – Op donderdag 14 december om 20.00 uur organiseert D66 Aalten-Dinxperlo i.s.m. D66 Oost Gelre in de Koppelkerk te Bredevoort een Open Avond over moderne Landbouw. Aan de vooravond van deze interactieve inspraakavond, gaat Alexander van der Graaff, Lijsttrekker van D66 Aalten-Dinxperlo in gesprek met gastspreker van die avond, Antoon Kanis, Statenlid namens D66 in de provincie Gelderland over dit voor onze gemeente belangrijke onderwerp.

  • Waarom richt D66 zich in onze regio ook op landbouwbeleid? Daar hebben we toch andere partijen voor?

In de Achterhoek is de landbouw nog steeds een belangrijke pijler onder de lokale economie. Tegelijkertijd zien we dat de Achterhoek steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen. Het kenmerkende coulissenlandschap is daarin één van de grote trekpleisters. Behoud van dit landschap staat regelmatig op gespannen voet met intensivering van de landbouw. D66 wil daarom op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de boer. Waarbij er aandacht is voor biodiversiteit en het landschap. Waarbij er een goede boterham verdiend kan worden en waarbij het sluiten van kringlopen centraal staat.

  • D66 is de partij van milieu en duurzaamheid. Hoe kan dat principe volgens jou worden toegepast op de agrarische sector?

De agrarische sector ís milieu en duurzaamheid! In een aantal grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan op het gebied van o.a. circulaire economie, energie en biodiversiteit is de agrarische sector een belangrijke speler. Daarom is het belangrijk om samen met boeren te kijken hoe we deze uitdagingen op kunnen pakken. Met het project ‘De vruchtbare kringloop Achterhoek’ zijn er al veel boeren die door veranderingen in hun bedrijfsvoering verbeteringen realiseren zowel voor de bodem als voor hun eigen portemonnee. Nu wordt hierbij vooral gekeken naar de mineralenkringloop, maar ik denk dat er nog veel meer interessante kringlopen zijn die op het boerenerf gesloten kunnen worden.

  • We kennen D66 als een partij die gaat voor innovatie en de inzet van technologie. Hoe zou je dat kunnen toepassen op landbouw, veeteelt en de natuurbeheer in die gebieden?

Ik denk dat de agrarische sector zelf het beste weet hoe je innovatie en technologie het beste in kan zetten. Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om agrarische innovaties, dus daar zou ik me als politiek niet al te druk om maken. Wat ik wel zie is dat bij technologische innovatie het milieu mee kan profiteren. Door precisiebemesting kan de sector met minder kunstmest hogere opbrengsten behalen. Daarnaast kunnen innovaties bijvoorbeeld ook worden ingezet voor andere doelen in het landschap. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het opsporen van weidevogelnesten met drones.

  • Wat kunnen we verwachten op 14 december?

Op 14 december wil ik graag vanuit mijn eigen ervaring met de zaal in gesprek over de toekomst van de landbouw in de Achterhoek. Ik ken de agrarische sector vanuit verschillende oogpunten. Als Statenlid Landbouw & Natuur voor D66, als student in Wageningen en als boerenzoon. Mijn ouders hebben een melkveehouderij in Overijssel waar ik in het weekend met enige regelmaat te vinden ben. Graag nodig ik iedereen uit om op 14 december hier samen over na te praten. Daarbij verkennen we wat er Europees en landelijk allemaal gebeurd en wat het perspectief is. Maar ook wat Achterhoekse gemeenten de komende jaren kunnen doen om het platteland vitaal te houden.

U bent allen van harte welkom met ons mee te denken en te discussiëren over dit thema.

Jerry van der Meulen – Lijsttrekker D66 Oost Gelre  r.vandermeulen@oostgelre.nl
Waar: Koppelkerk, Koppelstraat 35 in Bredevoort
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toegang: vrij