Category Archives: Bronckhorst

Energie besparen moeilijk? Niet met de Op Morgen Energiebox!

BRONCKHORST – Op Morgen helpt inwoners van de gemeente Bronckhorst bij het besparen van energie. Tussen 19 oktober en 30 november 2020 geeft Op Morgen 7.000 gratis Op Morgen Energieboxen weg in de gemeente Bronckhorst. Daarmee kunnen inwoners gratis energiebesparende producten aanschaffen bij lokale ondernemers of het Agem Energieloket.

Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het veel geld kost. Deuren in huis dichtdoen, korter douchen, lampen uitdoen en apparaten niet op stand-by laten staan: het is vaak een kleine moeite. Ook kun je met de aanschaf van simpele producten energie besparen, zoals duurzame verlichting of tochtstrips.

Op Morgen Energiebox
Hoe je energie bespaart? Daar helpt Op Morgen de inwoners van de gemeente Bronckhorst de komende tijd graag bij, met de Op Morgen Energiebox! Inwoners ontvangen binnenkort een ansichtkaart in hun brievenbus. Daarop staat hoe zij gratis energiebesparende producten bij lokale ondernemers kunnen aanschaffen. Producten als LED lampen, tochtstrips, radiatorfolie of een energiedisplay. Ook kunnen inwoners een speciale warmtefoto van hun huis laten maken via het Agem Energieloket. Ze moeten er wel snel bij zijn, want op=op!

Op Morgen
Op Morgen is een platform van en voor iedereen in de gemeente Bronckhorst. Hier bundelen we onze krachten voor een beter klimaat. Want ons klimaat verandert. En daar krijgen we allemaal mee te maken. Alleen samen kunnen we voorkomen dat onze aarde nog verder opwarmt en alleen samen kunnen we de gevolgen aanpakken. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet.

Platform Op Morgen
In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven en enthousiaste mensen die actief bezig zijn. Op het platform www.op-morgen.nl delen zij hun verhaal. Om inwoners van de gemeente Bronckhorst te inspireren en het goede voorbeeld te geven, zodat we samen in actie komen voor de toekomst. Op het platform is veel interactie mogelijk. Er staan tips en er kunnen vragen gesteld worden of oproepen geplaatst worden. Inwoners kunnen ook alle informatie over de Op Morgen Energiebox op het platform vinden.

Coronamaatregelen
In de gemeente Bronckhorst vinden we het heel belangrijk dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er door winkelmedewerkers veilig gewerkt kan worden. Daarom is het belangrijk dat inwoners bij hun bezoek aan lokale ondernemers de geldende RIVM-maatregelen in acht nemen. De actuele maatregelen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Voor meer informatie over de campagne kijk op: www.op-morgen.nl.

Anne Letink uit Vorden gekozen als nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst 

BRONCKHORST – Op onze oproep ‘Wie wil jeugdburgemeester van Bronckhorst worden’ onder leerlingen van groep 7 van de basisscholen in de gemeente kregen we 13 aanmeldingen. Prachtig. Deze waren voorzien van mooie motivaties en een jury vroeg hen vanmiddag allemaal om via een korte presentatie in ons gemeentehuis en het verdedigen van enkele stellingen in een kort debat te laten zien waarom zij geschikt zijn voor deze bijzondere ‘baan’. Anne Letink uit Vorden kwam hiervan als winnaar uit de bus en wordt tijdens de (online) raadsvergadering op 29 oktober om 19.30 uur officieel benoemd.

Burgemeester Marianne Besselink: “Anne maakte indruk door haar goede presentatie. Ze wil een kinderparlement opzetten in Bronckhorst met een vertegenwoordiging van alle scholen in de gemeente. Dit originele idee gaf voor ons de doorslag. Binnenkort spreken we af hoe Anne het jeugdburgemeesterschap verder gaat invullen en bij welke evenementen zij aanwezig zal zijn.”

Wat houdt het jeugdburgemeesterschap in?
De taak van de jeugdburgemeester is leuk, maar ook serieus. Anne zal bijvoorbeeld samen met de echte burgemeester aanwezig zijn bij enkele speciale activiteiten in de gemeente (als de coronasituatie dat toelaat), zoals de uitreiking van het jaarlijkse jeugdlintje. Daarnaast kunnen kinderen in Bronckhorst bij haar terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. De jeugdburgemeester kan deze dan aankaarten bij burgemeester Besselink.

De jury bestond uit burgemeester Marianne Besselink, raadslid Anne Roerdink en huidig jeugdburgemeester Kjeld Kempers. Burgemeester Besselink was digitaal aanwezig, locoburgemeester Evert Blaauw leidde namens haar de bijeenkomst. Anne is een jaar de jeugdburgemeester. Volgend najaar vindt een nieuwe verkiezing plaats. Bronckhorst kiest ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester.

Bladkorven staan er weer in Bronckhorst

BRONCKHORST – Inwoners van Bronckhorst kunnen ook dit jaar  weer gebruik maken van de bladkorven. Op 200 plaatsen in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente staan weer de speciale, tijdelijke korven. Hier kunnen Bronckhorsters het bladafval uit de tuin gratis naartoe brengen. Dat scheelt ruimte in de groene container! De gemeente leegt de korven wekelijks en haalt ze na de bladperiode (de week voor Kerst) weer weg.

Spelregels
Voor het gebruik van de korven geldt een aantal spelregels. Ze zijn alléén bedoeld voor bladafval, dus er horen geen plastic of papieren zakken in. Ook ander tuinafval, zoals grasmaaisel of afstervend loof hoort niet in de korven thuis. Wanneer de gemeente die zaken regelmatig aantreft in een bepaalde bladkorf, haalt ze de korf op deze plek weg. Naast de bladkorven kunnen inwoners ook jaarlijks 500 kg groenafval gratis naar de afvalbrengpunten in Doetinchem of Zutphen brengen, op vertoon van hun afvalpas. Een locatie-overzicht van de bladkorven staat op www.bronckhorst.nl/bladkorven.

Groen licht voor 100 woningen en meerdere plannen in pijplijn

BRONCKHORST – De vraag naar woningen in Bronckhorst is groot. Vooral starters en senioren zoeken mogelijkheden om in- en/of door te stromen. Met haar nieuwe woonbeleid biedt de gemeente Bronckhorst sinds vorig jaar ruimte aan nieuwe woningbouwplannen, die aansluiten bij de concrete woonbehoefte. Een belangrijk speerpunt van b en w. Het omzetten van bestaand vastgoed naar passende woningen heeft prioriteit. Ook woningsplitsing in het buitengebied en nieuwbouw in de kernen behoort tot de mogelijkheden. De gemeente is zelf ook gestart met het aanbieden van locaties, waar woningbouw kan worden gerealiseerd. Zoals de nieuwe plannen bij De Bongerd en de oude Gemeentewerf in Hoog-Keppel en al eerder de CPO-projecten voor jongeren in verschillende dorpen. Wethouder Evert Blaauw van wonen zegt: “Door deze mogelijkheden konden we het afgelopen jaar groen licht geven voor de realisatie van 100 woningen en meerdere plannen zitten in de pijplijn. Heel fijn en belangrijk voor onze inwoners. Terugkijkend willen nog een enkele aanpassing aan het beleid doen, onder meer met betrekking tot starterswoningen .”

De gemeente kreeg veel woningbouwinitiatieven binnen, voor zowel de kernen als het buitengebied. In totaal bijna 160 aanvragen, goed voor ruim 500 woningen. De plannen die voldoen aan de ruimtelijke en volkshuisvestelijke voorwaarden en criteria krijgen groen licht. De 100 nieuwe woningen waar inmiddels ‘groen licht’ voor is, zijn voorzien in meerdere kernen in Bronckhorst, voor diverse doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Er zijn ook goede, wat grotere woningbouwinitiatieven ingediend. Deze vragen meer tijd om uitgewerkt te worden. Dat staat de komende tijd op stapel. Wat opvalt zijn veel aanvragen voor woningsplitsing (42%), functiewijziging naar wonen van bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden in aanloopstraten en nieuwbouw op locaties waar het bestaande vastgoed wordt gesloopt. In Keijenborg wordt bijvoorbeeld op een beeldbepalende locatie een garageterrein ingezet voor de ontwikkeling van starters- en seniorenwoningen en in Hengelo wordt een kantoorpand gesplitst in meerdere appartementen voor de verhuur.
Meer mogelijkheden voor starters

Terugkijkend op het afgelopen jaar, besloten b en w vandaag het beleid op een enkele punt nog te willen aanpassen. Deze voorstellen worden in september aan de gemeenteraad voorgelegd, die er over beslist. Vanwege de stijgende bouwkosten en om starters meer mogelijkheden te geven, stellen b en w de raad voor de maximale prijs om onder de noemer starterswoning te kunnen vallen op te hogen naar € 225.000,-. Wethouder Blaauw: “We zien wel dat veel starters vaak kijken naar de traditionele, vaak duurdere ‘twee lagen met een kap’- woning. Slechts enkele starters komen bij ons met meer betaalbare woningconcepten, die ook beschikbaar zijn in de markt. Denk aan één laag met een kap. Dergelijke initiatieven voor betaalbare starterswoningen zijn echter zeker welkom in Bronckhorst en kunnen wellicht ook voor andere starters een optie zijn.”

Twee keer per jaar integrale afweging
Een andere aanpassing in het beleid die b en w willen doorvoeren, gaat over de afweegtermijn. Voor een goede en integrale beoordeling voor Bronckhorst, stellen b en w voor alle aanvragen voor alle kernen en aanvragen voor meer dan één woning in het buitengebied twee keer per jaar af te wegen. Dan kunnen we de totale ontwikkelingen in een kern en omliggend gebied beoordelen. Zo willen we voorkomen dat er een overaanbod ontstaat van bepaalde type woningen of meer nieuwe woningen in een kern worden gebouwd dan de vraag. Verder rekent de gemeente voor het indienen van woningbouwinitiatieven tot op heden geen vergoeding. Het beoordelen van de initiatieven vraagt veel urencapaciteit. Om een deel van de kosten daarvan te dekken, is het voorstel vanaf januari 2021 een vergoeding vragen van € 250,- voor het indienen van een woningbouwinitiatief. Met de aanpassingen gaan b en w ervan uit dat we samen met initiatiefnemers een impuls kunnen blijven geven aan nieuwe goede woningbouwinitiatieven in Bronckhorst.

Info voor wooninitiatieven te vinden op onze website
Inwoners met een woningbouwinitiatief en mensen die meer informatie zoeken over woonmogelijkheden in onze gemeente (of bijvoorbeeld over onze speciale starterslening) kunnen terecht op www.bronckhorst.nl/woonbeleid.

Voorstel voor combinatie voortgezet onderwijs en sporthal op locatie Almenseweg in Vorden

VORDEN – B en w van Bronckhorst stellen de gemeenteraad opnieuw voor een combinatie van voortgezet onderwijs (VO) en sporthal te realiseren op de Almenseweg in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende voorziening, waarin innovatief leren, sporten en ondernemen samenkomen. Nieuwe onderwijshuisvesting die het huidige verouderde gebouw van het Kompaan College vervangt, is noodzakelijk om het VO in Vorden te behouden. Dat bleek uit onafhankelijk onderzoek, dat PentaRho onlangs in opdracht van de raad uitvoerde. Het bureau concludeerde, dat de combinatie de meest duurzame oplossing is voor de school, sporthal en leefbaarheid in Vorden en de Almenseweg de beste locatie ervoor is. Dit komt overeen met het eerdere voorstel van

b en w van oktober 2019. De nieuwbouw vervangt de huidige school van het Kompaan en sporthal Het Jebbink. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over het voorstel.

In 2018 en 2019 onderzocht de gemeente zelf al samen met vertegenwoordigers van de school en de sporthal en een tandemgroep van inwoners gewenste scenario’s voor een nieuwe school, al dan niet gecombineerd met een sporthal, en mogelijke locaties. Op basis daarvan stelden b en w dat de combinatie school/sporthal op die locatie de beste keuze is, de school naar verwachting ca. 400 leerlingen trekt en daarmee nu en in de toekomst levensvatbaar is. Op 31 oktober besloot de raad daarop dat zij de intentie heeft het VO in Vorden te behouden. Op voorwaarde dat een onafhankelijk onderzoeksbureau zou aantonen dat de onderwijsvisie van het Kompaan College meerdere jaren 400 leerlingen trekt voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. De raad wil realistisch en passend investeren in een schoolgebouw en sporthal en daarvoor de consequenties qua locatie en kosten voor een aantal scenario’s ook via zo’n bureau in beeld krijgen. B en w hadden ruim 10 locaties in Vorden onderzocht. De raad besloot de volgende scenario’s en locaties nader te laten onderzoeken:

  1. Nieuw schoolgebouw in combinatie met nieuwe sporthal op de Almenseweg
  2. Nieuw schoolgebouw op huidige locatie Het Hoge en nieuwbouw (scenario B1) of renovatie (scenario B2) van de sporthal op huidige locatie Het Jebbink
  3. Nieuw schoolgebouw op huidige locatie Het Hoge met behoud van de sporthal in huidige staat
  4. Renovatie van huidige schoolgebouw op Het Hoge

Uitkomsten onderzoek
Afgelopen periode voerde PentaRho het onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek uit. Zij kreeg daarbij hulp van een adviespool, waarvan naast de gemeente en de school, Dorpsbelang, de Vordense basisscholen en omwonenden van de Almenseweg en Het Hoge deel uitmaakten. Het onderzoek laat zien dat:

  • een VO school in Vorden/Bronckhorst levensvatbaar is voor vele jaren en daarvoor functionele en adequate huisvesting nodig heeft.
  • een combinatie met een sporthal een belangrijke meerwaarde is die kansen biedt voor zowel school als sporthalbeheerder en clubs.
  • een investering in een gezamenlijk gebouw lager is dan in twee afzonderlijke gebouwen.

Daarmee zijn volgens het bureau scenario’s A, A2 en C reëel en zij adviseert scenario A te realiseren. Mocht dit te omvangrijk en/of onhaalbaar zijn, dan stelt zij scenario C voor. Scenario (A2) is een nieuw scenario dat zij meegaven in hun rapport: behoud van VO in Vorden door een nieuw schoolgebouw op de locatie Almenseweg met behoud van de huidige sporthal op de locatie Het Jebbink.

Voorstel
De uitkomst van het onderzoek door PentaRho en de eerdere onderzoeken die de gemeente deed, zijn voor het college aanleiding om de raad voor te stellen de combinatie (scenario A) te realiseren. Met de combinatie is het mogelijk het VO voor vele jaren in Bronckhorst te behouden. Zo kan de school het uitgebreide en onderscheidende onderwijsaanbod aanbieden, dat het noodzakelijke aantal leerlingen voor een gezonde exploitatie trekt. Het is in lijn met de onderwijsvisie van de school en de voorwaarde van de raad om langdurig 400 leerlingen onderwijs te bieden in de school. Sport en ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Een nieuwe sporthal biedt Vorden in tegenstelling tot behoud van de huidige hal de komende tientallen jaren een toekomstbestendige binnensportvoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om duurzaam een gezonde leefstijl voor jong en oud te stimuleren.

Van groot belang voor onze jeugd, leefbaarheid en werkgelegenheid
Wethouder Paul Hofman: “Dit voorstel is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod. Het nieuwe aanbod aan onderbouw Havo en Vwo-onderwijs versterkt dit nog. Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft met het plan ook binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo makkelijker aan zich te binden. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud goed kunnen sporten, nu en in de toekomst. De huidige sporthal is echter gedateerd. Er is op korte termijn groot onderhoud nodig. Daarnaast kan Het Jebbink bijvoorbeeld niet voldoen aan uitloopruimten voor verschillende zaalsporten. Het combineren van de voorzieningen in één gebouw biedt bovendien uitstekende leer-werkmogelijkheden voor school en sport en is efficiënt, omdat gebruiksruimten gedeeld kunnen worden. We realiseren ons dat ons voorstel  voor de locatie van de school veel impact heeft op direct omwonenden. Wij blijven hen en andere betrokkenen daarom betrekken bij de verdere stappen die komen.“

Locatiekeuze
Ook uit het onderzoek van PentaRho komt naar voren dat de Almenseweg financieel, ruimtelijk, bouwtechnisch en qua verkeersveiligheid de meest geschikte locatie is. Verder is de keuze een weging van verschillende leefbaarheidsaspecten. De aanwezigheid en het behoud van onderwijs en sport, maar ook een groene omgeving bepalen mede de leefbaarheid. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is ruim en wordt gebruikt als landbouwgrond. In combinatie met de nieuwbouw is het mogelijk de groenstructuur en biodiversiteit te versterken. Daarnaast zijn de eigenaren in principe bereid tot verkoop, gaat de locatie niet ten koste van bedrijfsterrein en op het terrein zelf is voldoende ruimte voor parkeren.

Financiering
De geraamde kosten voor de onderwijshuisvesting bedragen 9,5 miljoen euro. B en w vragen de raad deze kosten uit de algemene reserves te dekken. De gevraagde investering voor de sporthal in de combinatie van ca. 7 miljoen euro is onderdeel van het totale plan om de binnensport in Bronckhorst toekomstproof te maken. Hierover deed het college eind april een voorstel, waarover de raad ook op 2 juli besluit. De overige kosten (denk aan grondaankoop en inrichting openbare ruimte) willen b en w onder meer dekken uit de opbrengsten van de vrijkomende locaties (Het Hoge en Het Jebbink), een bijdrage van de school en externe financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor duurzame bouw.

Vervolg
Als de raad instemt met het voorstel, volgt een haalbaarheidsonderzoek op de locatie Almenseweg. Daarin wordt onder andere duidelijk of de gemeente het terrein daadwerkelijk aan kan kopen, de nieuwbouw stedenbouwkundig ingepast kan worden en wat de uitkomsten van flora- en faunaonderzoeken en de ladder van duurzame verstedelijking zijn.

Buitensport
In een eerder stadium is al besloten dat de nieuwbouw niet inclusief een nieuw sportcomplex voor VV Vorden wordt. Voor buitensport wil de school gebruik gaan maken van de bestaande locatie van VV Vorden. Zo blijft er één buitensportvoorziening in het dorp en is een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub mogelijk. De extra belasting van de velden kan door kunstgras opgevangen worden. De investering hiervoor weegt de raad ook af op 2 juli.