Category Archives: Landelijk

30% bewoners voldoet ondanks groot draagvlak (nog) niet aan rookmelderplicht

Meerderheid Nederlanders wil ook wettelijke verplichting op koolmonoxidemelder, brandblusser en blusdekens

Maar liefst 15% van de Nederlanders weet niet hoe hij of zij een rookmelder moet installeren. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Toch kan de rookmelderplicht, die vanaf 1 juli ingaat, volgens de enquête die de coöperatie uitzette op veel steun rekenen. 82% van de ondervraagden vindt het besluit om installatie van het alarm bij wet af te dwingen een goede zaak. Bovendien mag de overheid volgens 68% nog verder gaan en ook zaken als koolmonoxidemelders, brandblussers en blusdekens verplicht stellen.

Rookmelder ontbreekt bij 1 op 5 Nederlanders

<

div>Uit haar onderzoek maakt Univé op dat bijna 30% van de Nederlanders nog niet volledig is toegerust op de rookmelderplicht die vanaf 1 juli ingaat. Maar liefst 19% van de respondenten geeft aan vooralsnog geen rookmelder in huis te hebben. Terwijl 1 op 10 Nederlanders wel over het apparaat beschikt, maar aangeeft dat het niet werkt of onjuist is geïnstalleerd.

Onvoldoende kennis over installatie
Volgens Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé, ontbreekt het nog bij best veel mensen aan kennis om een rookmelder te installeren. ‘Nu de ingangsdatum van de rookmelderplicht nadert en het een thema is in de media, ontvangen onze adviseurs hier vaker vragen over. Vooral het kiezen van de juiste plaats is voor veel mensen onduidelijk.’ Het beeld stemt overeen met het onderzoek, waarin slechts 66% van de respondenten ervan uitgaat voldoende kennis te hebben om zelf een rookmelder te kunnen plaatsen. Een overtuiging die significant het minst leeft onder vrouwen, alleenstaanden en huurders.

Groot draagvlak voor verplichting voorzorgsmaatregelen
Hoewel een goed werkende rookmelder nog aan een flink aantal plafonds ontbreekt, is het draagvlak voor de rookmelderplicht groot. Van slechts 4% van de Nederlanders had het verplichten van de rookmelder niet gehoeven, maar meer dan 80% is uitgesproken voorstander van het besluit. Sterker nog, bijna 7 van de 10 Nederlanders zouden het zelfs toejuichen als de overheid nog meer brandpreventie- en voorzorgsmaatregelen wettelijk zou verplichten. Opmerkelijk, omdat nog maar weinig mensen (40%) uit eigen beweging thuis een koolmonoxidemeter hebben geplaatst en ook brandblussers (29%) en blusdekens (27%) nog geen vanzelfsprekendheid zijn.

‘Bewoners bewust van brandgevaar thuis’
Namens Brandweer Nederland zegt Carolien Angevaren blij te zijn met de houding die Univé onder Nederlanders gemeten heeft ten aanzien van de rookmelderplicht en andere maatregelen. ‘Ook al is er voor sommigen nog werk aan de winkel om een rookmelder te installeren deze maand, het laat zien dat bewoners brandgevaar in huis serieus nemen. Men is bereid om maatregelen te nemen om de ellende die een woningbrand veroorzaakt te voorkomen,’ aldus Angevaren. ‘Een rookmelder kan levens redden en is daarom van essentieel belang.’

NL-Alert testbericht op maandag 13 juni

Maandag 13 juni rond 12.00 uur verzendt de overheid opnieuw het NL-Alert testbericht. Dit is een week later dan normaal, omdat het de eerste maandag van juni Tweede Pinksterdag is. Met het NL-Alert testbericht, dat je op je mobiele telefoon ontvangt, ervaar je hoe het is om een NL-Alert bij een noodsituatie te ontvangen. Ruim 8 op de 10 Gelderlanders die het afgelopen jaar een NL-Alert testbericht hebben ontvangen vinden het belangrijk dat de overheid ieder half jaar zo’n bericht verzendt. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd.

Op de eerste maandagen in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. In het bericht wordt uitgelegd dat het om een testbericht gaat. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english

Let wel op, het NL-Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt.

Ruim 4 op de 10 Gelderlanders informeren anderen
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ruim 4 op de 10 Gelderlanders (44%) die het afgelopen jaar een NL-Alert noodmelding ontvingen, anderen hierover informeerden. Het is belangrijk om anderen te informeren, zodat iédereen direct informatie heeft bij een noodsituatie. Ook de mensen die het NL-Alert niet hebben ontvangen.

Nederlanders jonger dan 30 waarschuwen en informeren anderen het vaakst, gevolgd door ouders met kinderen. Vooral partners, ouders, kinderen en vrienden worden op de hoogte gebracht na de ontvangst van een NL-Alert. Meestal gaat dat via een app- of chatbericht, maar er zijn ook Nederlanders die kiezen voor bellen of even langsgaan. Om nóg meer Nederlanders hun directe omgeving te laten waarschuwen en informeren bij een noodsituatie startte de overheid in mei de campagne ‘NL-Alert: Iédereen direct informatie bij een noodsituatie’.

NL-Alert op je mobiele telefoon
NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Ook zie je NL-Alert op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Ontvang je een NL-Alert op je mobiel, dan hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht.

Over NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of terroristische aanslag. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en informeer anderen.

Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

Unieke samenwerking twaalf afvalinzamelaars brengt emissievrije stadslogistiek dichterbij

Niet meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden, maar het collectief laten uitvoeren door één neutrale wagen. Dat is het idee achter OpenWaste®, een coöperatieve samenwerking van twaalf Nederlandse afvalinzamelaars. Dankzij dit initiatief neemt de verkeersdrukte af en wordt schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof) flink verminderd. Het is een belangrijke en doeltreffende stap die uiteindelijk in 2025 moet leiden tot emissievrije stadslogistiek.

Eind 2014 ondertekenden 54 partijen de zogeheten Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Doel ervan is om vanuit een gezamenlijke inspanning zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Op basis van deze Green Deal heeft Rijkswaterstaat de afvalbranche benaderd met de vraag een oplossing te bedenken om CO2 in binnensteden te reduceren.

OpenWaste®
Rob Verduin, voorzitter en initiatiefnemer van de Coöperatie Open Waste®, legt uit: “bedrijven hebben voor de inzameling van hun bedrijfsafval een contract en tariefafspraken met een specifieke afvalinzamelaar. Dat blijft zo. Maar in plaats van dat die met eigen wagens de stad inrijdt, wordt dat onderdeel van hun dienstverlening uitbesteed aan OpenWaste®. Die regelt vanuit een eigen softwareplatform de aansturing van de logistiek en laat het afval ophalen door één neutrale, white label inzamelwagen. Door de logistiek centraal aan te sturen, wordt de inzameling van afval slimmer, efficiënter en bovenal een stuk duurzamer. Je kunt het misschien het beste vergelijken met ons stroom- of gasnet. Iedereen heeft zijn eigen leverancier, maar het netwerk is van ons allemaal. Voor de klant verandert er dus helemaal niks. Die ziet alleen straks niet meer het merk van zijn leverancier op de wagen staan, maar een keurige ‘witte’, neutrale inzamelwagen.

Die in de toekomst bovendien elektrisch is of op waterstof rijdt. We starten met 12 founders en we verwachten dat binnenkort meer afvalinzamelbedrijven zich aanmelden voor een lidmaatschap. Alle publieke of private inzamelaars zijn welkom”.

Uniek collectief
Alle deelnemers binnen OpenWaste® zijn in de praktijk concurrenten van elkaar. Toch staan de neuzen allemaal dezelfde kant op. Verduin: “dat maakt dit initiatief inderdaad zo uniek. Maar omdat de coöperatie een onafhankelijk vehikel is, waar we met z’n allen eigenaar van zijn, hebben we elkaar in dit collectief kunnen vinden. Belangrijk daarbij zijn de beginselen van de coöperatie; onafhankelijk en transparant, denk aan data, interne tarieven en medezeggenschap. Bovendien heeft de coöperatie geen winstoogmerk”.
Nog in 2022 worden de eerste binnensteden geïmplementeerd. Doelstelling is 40 (binnen)steden in 2025. Dat staat gelijk aan 1,3 miljoen ledigingen per jaar.

Bestuur en deelnemende bedrijven
Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit: Voorzitter Rob Verduin, Penningmeester Gwuido Goudsblom, Secretaris Mark van Happen en de Algemeen bestuursleden Rick van Vliet en Roger Geurts.
De eerste leden van de coöperatie zijn: Venus, BR Containers, Omega, Beelen, Rouwmaat, Remondis, Van Happen, Collin, Van Gerrevink, GP Groot, Van Werven en Van Kaathoven.

Hugo Wisse is voorleeskampioen van de provincie Gelderland

Hugo Wisse van de Kardinaal Alfrinkschool uit Wageningen heeft op 4 april 2022 de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Op 25 mei aanstaande gaat Hugo de provincie Gelderland vertegenwoordigen tijdens de feestelijke landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in Utrecht. Als Hugo wint mag hij zich een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen en Kinderdirecteur 2022 van het Kinderboekenmuseum noemen.

Provinciaal voorleeskampioen word je niet zomaar. Hugo heeft het in de voorrondes moeten opnemen tegen maar liefst 448 kinderen uit de provincie. Eerst op school, daarna in de lokale en regionale finales in de Bibliotheek en vervolgens tijdens de provinciale finale. De jury zei over Hugo “ hij heeft zichtbaar plezier in voorlezen, hij vertelt de grapjes in het verhaal zo alsof hij ze zelf ook voor het eerst leest.” Hugo zelf, die voorlas uit Ontzettend irritant van Andy Greffiths, : “wat is het geweldig om mee te doen en dan ook nog te winnen!”

Constance Melissen van Rijnbrink,  die de provinciale finale organiseerde, hoopt net als Hugo dat híj op 25 mei tot nieuwe Nationale Voorleeskampioen wordt gekroond. Als de beker naar Gelderland komt is dat een hele eer: de provincie levert de beste voorlezer van Nederland die ook nog een jaar lang kinderdirecteur wordt van het Kinderboekenmuseum. In het 29-jarige bestaan van De Nationale Voorleeswedstrijd heeft twee keer eerder een kandidaat uit Gelderland de landelijke titel gewonnen.

Op 25 mei neemt de kampioen uit Gelderland het op tegen de voorleeskampioenen uit de elf overige provincies. De jury bestaat dit jaar onder anderen uit de Kinderboekenambassadeur en Annabelle Zandbergen (presentator Jeugdjournaal. De finale wordt gepresenteerd door comedian en presentator Edson da Graça.

De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat (voor)lezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie via onze website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Relatief weinig bekeuringen voor dumpen afval in Gelderland

ARNHEM – Ruim 8% van alle boetes in Nederland voor het achterlaten van zwerfafval is tussen 2014 en 2020 uitgedeeld in de provincie Gelderland. Ten opzichte van het aantal inwoners staat de provincie echter in de middenmoot met ‘slechts’ 9,2 boetes per 10.000 inwoners. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl op basis van CJIB-gegevens.

Vooral bekeuringen in Putten, Tiel en Elburg
Om de zwerfvuilproblematiek op regionaal niveau te beoordelen, is het aantal boetes vergeleken met het aantal inwoners per gemeente. De verschillen in de provincie zijn groot.

Zo zijn relatief veel inwoners bekeurd in de gemeente Putten (19,1 boetes per 10.000 inwoners), Tiel (17,1) en Elburg (14,7). 39 van de 51 Gelderse gemeenten zitten onder het provinciale gemiddelde. In de gemeenten Doesburg en Scherpenzeel werden zelfs geen enkele boete uitgedeeld sinds 2014.

Gelderland als provinciale middenmoot
De provincie Drenthe (7,6 boetes per 10.000 inwoners) laat de laagste bekeuringscijfers zien. Ook in de provincies Flevoland en Friesland (beide 7,9 boetes per 10.000 inwoners) is relatief weinig bekeurd. Zuid-Hollanders gingen het vaakst op de bon (25 boetes per 10.000 inwoners). Gelderland bekleedt met 9,2 boetes per 10.000 inwoners een middenpositie.

In 7 jaar 22.000 Nederlanders beboet voor zwerfafval
Tussen 2014 en 2020 gingen ruim 22.000 Nederlanders op de bon voor rondslingerend afval. De meeste boetes werden uitgedeeld in de grote steden zoals Rotterdam (3.791 boetes), Den Haag (2.417), Amsterdam (1.336), Utrecht (613) en Tilburg (534).

Meer informatie over de regionale verschillen is te vinden op: https://www.beslist.nl/info/hoe-schoon-is-jouw-gemeente.