Home » Doetinchem » ‘Aardkundig Fundamentalisme’: Winnaar 12e Eo Wijersprijsvraag voor Achterhoeks Landschapsontwerp

‘Aardkundig Fundamentalisme’: Winnaar 12e Eo Wijersprijsvraag voor Achterhoeks Landschapsontwerp

1393

DOETINCHEM – De 12e editie van de Eo Wijersprijsvraag kende een spannend hoogtepunt op 12 oktober 2023 toen ‘Aardkundig Fundamentalisme’, ingediend door ontwerpteam Neder|land|schap en Werkend Landschap, als landelijke winnaar werd bekroond. Dit vernieuwende landschapsontwerp focust op een evenwichtige en gewortelde benadering van het Achterhoekse landschap.

De jury, onder leiding van Berno Strootman, prees de inzending voor zijn samenhangende visie op grensoverschrijdende bodem- en watersystemen. Strootman benadrukte ook de aandacht van het team voor regionaal erfgoed en gebiedsidentiteit.

De visie van het ontwerpteam richt zich op het bevorderen van de esthetiek en duurzaamheid van het Achterhoekse landschap. Hun ambitie is om een landschap te creëren waarin huidige en toekomstige generaties harmonieus kunnen samenleven.

Emmeke Gosselink, boardlid van 8RHK ambassadeurs, en Helga Witjes, Gelders gebiedsgedeputeerde voor de Achterhoek, beide uitgesproken over de waarde van het winnende ontwerp en hoe het kan dienen als een fundament voor toekomstige ruimtelijke beslissingen in de regio.

Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Eo Wijersstichting, overhandigde een eindpublicatie van deze editie aan Johan Osinga van het ministerie van LNV. Deze publicatie belicht alle inzendingen en biedt waardevolle inzichten voor landschapsontwikkeling.

De Eo Wijersprijsvraag, geïnitieerd door de Eo Wijersstichting, is al meer dan dertig jaar een platform voor het stimuleren van regionale ontwerpen. De huidige editie, getiteld ‘Waar Wij Willen Wonen’, zag deelname van verschillende ontwerpteams die oplossingen onderzochten voor het vormgeven van toekomstige stedelijke en landelijke landschappen, met een speciale focus op klimaatadaptatie en natuurverbetering.

Bron(nen) & Afbeelding(en)