16 april 2024
Home » Groenlo » Gemeente Oost Gelre verwerft grond aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo

GROENLO – De gemeente Oost Gelre zet stappen in het verwezenlijken van de Woonvisie 2023-2027 door grond en gebouwen aan de Oude Papendijk 4 in Groenlo aan te kopen. Deze strategische aankoop volgt op de gemeentelijke wens om de woningbouw in deze regio te bevorderen.

Na het vestigen van een voorkeursrecht in november 2022 door de gemeenteraad, kwam op 10 oktober het besluit van het college om over te gaan tot aankoop na een aanbod van de huidige eigenaar.

De geplande ontwikkeling aan de Oude Papendijk heeft als doel om tussen de 180 en 220 woningen te realiseren. Hiermee wordt bijgedragen aan het voorgenomen doel van de bouw van ongeveer 1.265 woningen in Oost Gelre tegen 2030, zoals beschreven in de Woonvisie 2023-2027. Deze initiatieven zijn ook in lijn met de vastgestelde Omgevingsvisie die streeft naar ontwikkellocaties buiten de kern van Groenlo.

Over de aankoop zei Wethouder Grondzaken en vastgoedbeleid, Arjen Schutten: “Met de aankoop van de gronden aan de Oude Papendijk in Groenlo zetten we een flinke stap in het proces om invulling te geven aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het is mooi om te ervaren dat de omgeving zich al erg betrokken voelt en mee wil denken in het proces van participatie.”

In de komende maanden zal er een stedenbouwkundig ontwerp worden opgesteld in samenwerking met betrokkenen, waaronder directe omwonenden. Verder staat er een planning waarbij in november 2023 een participatieplan met stakeholders wordt bepaald, gevolgd door de lancering van een specifieke projectwebsite en vervolgens de presentatie van concept- en definitieve stedenbouwkundige plannen in 2024.

Omwonenden zijn al op de hoogte gebracht en zullen verder worden betrokken bij de ontwikkeling van het project. De exacte vorm van digitale participatie wordt momenteel nog onderzocht door de gemeente.

Bron(nen) & Afbeelding(en)