21 mei 2024
Home » Doetinchem » Lezing De laatste heer door Astrid Schutte

Lezing De laatste heer door Astrid Schutte

376

DOETINCHEM – Lezing waarin de sociale ontwikkeling gedurende de vorige eeuw wordt geschetst aan de hand van twee uiteenlopende Gelderse levensgeschiedenissen.

Een eeuw geleden was de klasse waarin je werd geboren nog allesbepalend voor hoe je leven eruit zou gaan zien. Maar in de 20ste eeuw veranderde dit.
Dit gegeven is de leidraad voor het verhaal dat de uit Baak afkomstige Astrid Schutte vertelt aan de hand van de levens van twee dorpsgenoten: de laatste kasteelheer van Huis Baak, Werner Helmich, en haar vader Jan Schutte, de zoon van een pachtboer. Jan Schutte, die aanvankelijk alleen lagere school had, kon door de nieuwe kansen die 20ste eeuw bood, opklimmen tot bankdirecteur. Voor de kasteelheer hadden de nieuwe tijden onder meer tot gevolg dat hij zijn landgoed vaarwel moest zeggen. In de lezing wordt duidelijk hoezeer maatschappelijke en politieke veranderingen, waaronder ook de groeiende ontkerkelijking, invloed hebben op het persoonlijke leven. Niet alleen voor de twee hoofdpersonen, maar ook voor alle Nederlanders die dit tijdperk meemaakten en door groeiende onderwijsmogelijkheden nieuwe kansen kregen.

Astrid Schutte raadpleegde voor haar verhaal onder meer familiearchieven, de archieven van Bronckhorst in het Erfgoedcentrum en vele andere archieven. Daarnaast interviewde ze 84 familieleden, dorpsgenoten en deskundigen.

Op 20 augustus verscheen van Astrid Schutte De laatste heer, Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man (Ambo Anthos). Het boek is tijdens de lezing te koop voor € 23.

De lezing is gratis toegankelijk.
Belangstellenden worden verzocht om naar de lezing een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat u hersteld bent van Corona mee te nemen. Hiermee voldoen wij aan de richtlijnen van het RIVM.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Reserveren via het contactformulier op www.ecal.nu; via info@ecal.nu of 0314-787078.

Donderdag 23 september 2021, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Reserveren via het contactformulier op www.ecal.nu; via info@ecal.nu of 0314-787078.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!