Home » Gemeente » Beleidsplan Samen sterk in Oost Gelre 

Beleidsplan Samen sterk in Oost Gelre 

2748

OOST GELRE – Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Het  gaat om een integraal plan voor het gehele sociale domein.

Vanuit een gezonde leefstijl naar ‘Wonen! Werken! Welzijn!’ in Oost Gelre

OOST GELRE – Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Het  gaat om een integraal plan voor het gehele sociale domein. Hier hebben de Sociale Raad Oost  Gelre, de raadswerkgroep Sociaal Domein en specialisten uit het werkveld samen aan gewerkt.  We kijken over de grenzen van de wetten en beleidsterreinen heen. Zo doen we wat écht nodig  is om ondersteuning te bieden aan onze (kwetsbare) inwoners.

Met de ambitie: ‘Gezonde leefstijl is de norm’ brengen we het thema gezondheid in de breedste zin  van het woord naar onze inwoners. We maken onze inwoners bewust van een gezonde leefstijl en de  positieve gevolgen hiervan.

Regie over je eigen leven
Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers is enthousiast over dit beleidsplan: “De focus ligt op regie over  je eigen leven. In eigen kracht waar het kan en een steuntje in de rug waar het nodig is.” De opbouw  van het plan sluit hierop aan: Van zelfredzaamheid tot de inzet van maatwerk en wat daar tussenin  nodig is:

  • Gezonde leefstijl
  • Iedereen doet mee
  • Een duwtje in de rug
  • Zorg voor wie dat nodig heeft

Inclusieve samenleving
Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Onze gemeente is  Regenbooggemeente. Hiermee dragen we gelijkheid actief uit. Daarnaast kenmerkt onze gemeente  zich al jaren door veel inwoners die meedoen in de samenleving. Dit willen we zo houden en blijven we ondersteunen. We zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden in alle kernen en ondersteunen  vrijwilligers bij de uitoefening van de werkzaamheden. We stimuleren daarbij samenwerking met en  tussen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Iedereen draagt een steentje bij!