Home » Gemeente » Jonge asielzoekers komende winter opnieuw opgevangen bij De Betteld Zelhem

Jonge asielzoekers komende winter opnieuw opgevangen bij De Betteld Zelhem

2059

ZELHEM – Vanaf 1 november 2023 tot 15 april 2024 zal het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wederom een groep alleenstaande minderjarige asielzoekers onderbrengen in De Witte Herberg, onderdeel van vakantiepark De Betteld in Zelhem. Deze COA-initiatief biedt ruimte aan 50 tot 70 jongeren, in de leeftijdscategorie 13 tot 17 jaar, voortbordurend op de inzet van de afgelopen twee winters.

In samenwerking met de gemeente en De Betteld heeft het COA afspraken vastgesteld voor deze opvang. De lokale gemeenschap van Zelhem is geïnformeerd en de nodige voorbereidingen zijn al begonnen.

Gezien de huidige uitdagingen in Nederland rondom de opvang van asielzoekers, benadrukken burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst het belang van lokale bijdragen. Hierbij staat centraal dat de kwaliteit van begeleiding en toezicht consistent blijft met eerdere opvangperiodes, met ondersteunende maatregelen zoals vaste contactpunten voor buurtbewoners en gestructureerde activiteiten voor de jongeren.