Nieuwbouw Integraal Educatief Kind Centrum van start


LICHTENVOORDE – Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde wordt gebouwd door Binx Smartility uit Groenlo. Op dit moment wordt de huidige Ludgerusschool gesloopt om plaats te maken voor het IEKC. Dat biedt straks onderdak bieden aan zo’n 400 leerlingen. Wethouder Karel Bonsen is blij dat de schop nu in de grond gaat: “Het is mooi dat een lokaal bedrijf als beste uit de bus kwam om de school te bouwen. De betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan het IEKC is erg groot. We zetten hier samen wat moois neer.”

Wethouder Bonsen benadrukt het belang van een IEKC voor Oost Gelre. “Het is veel meer dan een aantal scholen in één gebouw. Regulier én speciaal onderwijs komen er samen. Het is belangrijk dat we ook in de toekomst speciaal onderwijs in de Oost-Achterhoek kunnen aanbieden. Daarnaast vervult het IEKC een belangrijke regionale functie in de opleiding van leraren in het kader van passend onderwijs.”

Vijf organisaties komen samen in het IEKC: Bijeen (de gefuseerde St. Jozefschool en Pastoor van Arsschool), de St. Ludgerusschool, de Hamalandschool (Onderwijsspecialisten), Sotog( stichting speciaal onderwijs Twente en Oost Gelderland), stichting de Achthoek (peuterspeelzaal) en Zozijn (orthopedagogisch kindcentrum).

Unieke plek
Will van der Zanden, kwartiermaker IEKC namens de samenwerkende partijen, onderschrijft het belang van een IEKC: “Door de samenwerking van regulier en speciaal (basis)onderwijs met kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente, ontstaat een unieke plek in de gemeente en regio, waar alle disciplines onder één dak samenkomen. De nabijheid van al deze disciplines en de expertise maakt dat kinderen optimaal profiteren en dat er een unieke stage- en opleidingsplek ontstaat. Het is ook mooi dat de buurt heel nadrukkelijk heeft meegedacht in het ontwerp van het gebouw en het inrichten van de buitenruimte. Zo voelt het als een gebouw van ons allemaal.”

Steengoed benutten
De gemeente heeft bij het uitwerken van de plannen een beroep gedaan op het programma ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland. Wethouder Bonsen: “Het is bedoeld voor de aanpak van leegstand of dreigende leegstand op beeldbepalende locaties in Gelderland. Het is mooi dat de provincie dit project op waarde heeft geschat en daarvoor € 500.000,- beschikbaar heeft gesteld. Dit geld gebruiken we om de buitenruimte en de verkeerskundige maatregelen te financieren.”

Binx Smartility
Het Achterhoeks bedrijf BINX is verheugd met de opgave om het IEKC te mogen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Door deze onderdelen bij één partij onder te brengen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over de hele levensduur van het gebouw. “Extra uitdaging is de nadruk die is gelegd op flexibiliteit en energiezuinigheid, om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Naar verwachting zal medio 2021 de stichting in het gebouw treden.”


Bron: Gemeente Oost Gelre
Foto: PR