Bron / auteur: Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

CDA- en VVD- Oost Gelre houden alsnog vertrouwelijk N18- rapport Groenlo achter.

Verbijstering bij de fractie van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) tijdens de afgelopen raadsvergadering. Het openbaar maken van een vertrouwelijk rapport over de gevolgen van een trajectverlegging van de 2×2 N18 rondom Groenlo en Lichtenvoorde werd namelijk alsnog door het CDA en de VVD gedwarsboomd doordat deze twee partijen tegen een motie stemden die om openbaarheid van het N18-rapport vroeg.

In dit vertrouwelijke N18- rapport, dat is opgesteld door de Regio Achterhoek, staat volgens raadslid Paul Wallerbos een N18-variant die grote gevolgen heeft voor tientallen Groenlose omwonenden en bedrijven, met name rondom de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. Eerder gaf directeur Edwin Bomers namens Marveld Recreatie in de pers al aan dat zijn bedrijf niet zal gaan wijken voor een trajectwijziging van de N18.

In de raadsvergadering van november had OLW zich al uitgesproken tegen de vertrouwelijkheid van het rapport, waarna alle partijen in Oost Gelre, inclusief het destijds aarzelende CDA en VVD, zich uitspraken voor openbaarheid van het N18- rapport. Aangezien het rapport echter in december nog steeds niet openbaar werd gemaakt diende OLW, samen met OOG en D66, dit keer een motie in waarbij wethouder Karel Bonsen de Regio Achterhoek moest opdragen om het vertrouwelijke rapport alsnog openbaar te maken.
Maar CDA en VVD draaiden nu opeens 180 graden en stemden tegen de motie. PvdA-fractievoorzitter Richard Klein Tank stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken: “Bespottelijke dat de partijen CDA en VVD, die het hardst lobbyen om een 2 x2 N18, niet aan de burgers durven te laten zien wat de eventuele consequenties kunnen zijn” aldus Klein Tank.

Maar Niek Bragt, fractievoorzitter van het CDA vond het “niet het juiste moment om openheid van zaken te geven richting de Groenlose burgers”……

Het is al langer bekend dat een 2 x 2-baans N18 grote consequenties kan hebben voor op zijn minst een tiental omwonenden en bedrijven in Groenlo, omdat de huidige bocht tussen de Nedap en woonwijk De Horst te scherp is. Om namelijk met de nieuw beoogde snelheid (100km/h) door Groenlo te kunnen rijden moet de aanloop vanaf Lichtenvoorde, en de bocht zelf, waarschijnlijk deels verplaatst worden. Daardoor zal het N18-traject voor een deel mogelijk richting de Horst opschuiven en deels over Marveld Recreatie worden gelegd.

Raadslid Paul Wallerbos geeft aan het er niet bij te laten zitten. “Een wijziging van het N18 traject heeft voor Groenlo enorme gevolgen. Het CDA en de VVD lobbyen met dit rapport in de hand in Den Haag voor honderden miljoenen, maar durven de bewoners van Groenlo niet de waarheid te vertellen. Ik vind dat Achterkamertjespolitiek en zal evt. zelf een beroep doen op de Regio Achterhoek. Want de huidige coalitie van VVD en CDA en het College van Oost Gelre doet schijnbaar mee met het achterhouden van belangrijke informatie voor de Grollenaren”, aldus Wallerbos.


Dit bericht is 821x gezien