Home » Groenlo » Vier Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

Vier Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

404

OOST GELRE – De geplande lintjesregen op Vrijdag 24 april ging in sterk aangepaste vorm door. In verband met de coronacrisis mochten er geen bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden. Dus ook de gebruikelijke verrassingsbezoeken aan de ontvangers van een Koninklijke onderscheiding konden niet doorgaan. Daarom nam burgemeester Annette Bronsvoort via beeldbellen op vrijdagochtend 24 april contact op met de vier gedecoreerden om hen het heuglijke nieuws mee te delen. Alle betrokkenen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Via beeldbellen sprak burgemeester Annette Bronsvoort hen kort en persoonlijk toe. Daarnaast ontvangen de gedecoreerden een prachtige bos bloemen en een schaal gebak.

Voor de daadwerkelijke, persoonlijke uitreiking van de versierselen wordt op een later moment dit jaar gehouden. Daarop vinden alle uitreikingen plaats. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

Mevrouw Rikie Wallerbos-Kersten (80 jaar), Groenlo

 • Jaren ‘90 – 2009: vrijwilligster bij het zorgcentrum De Molenberg te Groenlo. Betrokkene verzorgde activiteiten en bezocht mensen op een vaste dinsdagochtend in De Molenberg.
 • 1999 – heden: vrijwilligster bij de H. Calixtus/H. Maria M. Gods geloofsgemeenschap Groenlo in Groenlo. Mevrouw draagt zorg voor de schoonmaak. Daarnaast zet zij zich in voor de actie kerkbalans en de vastenactie. Ook schenkt zij koffie na de vieringen.
 • 1999 – heden: penningmeester van het Vrouwengilde Groenlo. Zij is al 20 jaar een actief bestuurslid en biedt vaak een extra helpende hand bij de vele activiteiten.
 • 2004 – heden: vrijwilligster bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Groenlo. Mevrouw Wallerbos is een vaste vrijwilliger die gasten bezoek. Met bezoek, een praatje, een spelletje brengt ze een stukje sociaal leven terug aan mensen die daar behoefte aan hebben.
 • 2009 – heden: ondersteuner en mantelzorger van het buurgezin na het plotseling overlijden van de moeder. Een intensieve klus om de familie te ondersteunen.
 • 2012 – heden: vrijwilligster bij de Vincentiusvereniging te Groenlo. De vereniging zamelt geld en goederen in ten behoeve van de sociaal en financieel hulpbehoevenden.

De heer Jos Taken (59 jaar), Lichtenvoorde

 • 1982 – 1998: initiatiefnemer, oprichter en uitgever van het verenigingsblad ‘Opmars’ bij Schuttersgilde St. Switbertus in Lichtenvoorde. Hij verzorgde de redactie en de opmaak.
 • 1984 – 1998: bestuurslid bij Schuttersgilde St Switbertus. Jos Taken was verantwoordelijk voor de muzikale programmering. Ook zette hij de jeugdopleiding op en kwalificeerde hij zich als instructeur en dirigent.
 • 1998 – heden: instructeur en dirigent. Jos Taken is sinds 2005 tevens tambour-maître bij de optochten, voor Schuttersgilde St. Switbertus en Muziekvereniging Concordia Winterswijk-Kotten.
 • 1998 – heden: algemeen (creatief) vrijwilliger. Betrokkene hielp bij de opbouw van het verenigingsgebouw de Swite, was in 1995 oprichter van de Malletband en zette in 1998 de financiële administratie op. Ook introduceerde hij de workshops ‘Music is fun’ op de lokale basisscholen en zette hij in 2005 de samenwerking met de muziekvereniging Concordia Winterswijk-Kotten op.
 • 1993 – heden: vrijwilliger bij de Muziekvereniging Concordia Winterswijk-Kotten. Jos Taken is muziekinstructeur en verzorgt de repetities van de jeugdleden. Hij zette de Malletband op in samenwerking met Schutterij St. Switbertus en Concordia en hij zorgt voor de gezamenlijke pr. Verder initieert en bedenkt hij concerten.
 • In 2014: organisator van het Project Link, een show met de hele vereniging.
 • In 2019: organisator van het Project Hits ten behoeve van de viering van het 100-jarig bestaan van Concordia.
 • 1993 – heden: actief lid van de muziekgroep ‘Slagmoals Theaterproducties’, een amateurslagwerkgroep die maatschappelijk betrokken is. Zij treden o.a. op voor onderwijsinstellingen en geven muziekworkshops. Bovendien is Jos Taken betrokken bij het opzetten van een groot theaterstuk ten behoeve van ‘Gelderland Herdenkt – 75 Jaar Bevrijding’.

Mevrouw Marietje Betting (89 jaar), Lievelde

Marietje Betting is al ruim 50 jaar actief voor De Zonnebloem, afdeling Lievelde. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding was oorspronkelijk gepland op zaterdag 14 maart 2020 tijdens het 50-jaar jubileum van de Zonnebloem, afd. Lievelde, maar helaas kon dat toen vanwege het coronavirus niet doorgaan.

 • 1970 – heden: In 1970 was Marietje Betting een van de oprichters van De Zonnebloem, afdeling Lievelde. Ze heeft 27 jaar bestuurswerk verricht, o.a. in de functie van voorzitter. Onder haar bestuurlijke activiteiten vielen het werven van vrijwilligers, het coördineren en organiseren van uitstapjes en het verkopen van loten om financieel gezond te blijven. Als actief vrijwilligster bezoekt zij de oudere medemens, die bijvoorbeeld ziek of eenzaam is. Ook gaat ze nog steeds naar het verzorgingstehuis om gasten van De Zonnebloem te bezoeken.
 • 1965 – 1973: betrokken bij het Jeugdwerk in Lievelde. En in de jaren ’60 was Marietje Betting actief bij het werk voor Katholieke Plattelandsvrouwen. Ze heeft begin jaren ’70 de D.O.N.A. (Dames Ontspanning Na Arbeid) opgericht en zich ervoor ingezet dat er ontspanning en samenkomsten voor arbeidersvrouwen georganiseerd werden.
 • 1975 tot 2002: actief in diverse werkgroepen binnen de St. Paulus parochie. Binnen de kerk Christus Koning Lievelde heeft ze deel uitgemaakt van de werkgroepen Liturgische vieringen en de versiergroepen. Later is ze lid geweest van de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede.
 • 1995 tot 2012: vrijwilligster bij de Hospicegroep de Lelie. Ze zette zich in voor terminale zorg bij mensen thuis.

Mevrouw Maria Jans-Peeters (55 jaar), Groenlo

 • 1997 – heden: loyale en trouwe collectante in collecteweek van het Diabetesfonds.
 • 2000 – 2018: secretaris en tijdelijk voorzitter gymnastiekvereniging Rap en Snel in Groenlo. Ze verzorgde de bestuursvergaderingen, verslaglegging en verspreiding. Daarnaast organiseerde ze voor de diverse gymgroepen de benodigde accommodaties. Ze was contactpersoon tussen de trainers en commissies en onderhield de contacten met andere verenigingen, sponsoren, adverteerders etc. Ook was ze actief met het in elkaar zetten van kleding die paste bij de thema’s van gymoptredens en demonstraties.
 • 2005 – 2015: lid locatieraad H. Calixtus-H. Maria Moeder Gods Geloofsgemeenschap Groenlo. Ze is jaren lid geweest van de vormselwerkgroep en het catechetisch beraad. Daarnaast heeft ze zich ingezet als collectant.
 • 2016 – heden: actief taalvrijwilligster via het Taalhuis Oost-Achterhoek en Taalcafé Groenlo. Daarbij geeft mevrouw Maria Jans taalbegeleiding en ondersteuningslessen. Als enthousiast taalmaatje begeleidt ze mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.
 • 2016 – heden: actief vrijwilligster bij de Escaperoom Groenlo. Bij de realisatie van de escaperoom is zij actief geweest bij het zo authentiek mogelijk fabriceren van de stoffen, kleding, geheimen die als input voor de escaperoom gebruikt zijn. Nog steeds is ze bij het project betrokken voor het up to date houden van de escaperoom.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen